FANDOM


Westeros là một lục địa nằm xa về phía Tây của thế giới. Nó được ngăn cách lục địa Essos bởi một vùng biển được gọi là Biển Hẹp. Hầu hết các sự kiện trong phim Trò Chơi Vương Quyền diễn ra chủ yếu tại Westeros.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.