FANDOM


Con trai anh cũng yếu đuối như bản thân anh vậy. Những kẻ yếu ớt sẽ không bao giờ được cai trị xứ Dorne nữa.

Ellaria Sand nói với Doran Martell về Trystane

Vương tử Trystane Martell là con trai trưởng và là người thừa tự của Thân vương Doran Martell. Anh đã được hứa hôn với Myrcella Baratheon.

Anh bị ám sát cùng với cha mình, Thân vương Doran Martell, bởi Ellaria Sand và nhóm Rắn Cát vì sự nhu nhược của Doran trong việc không đứng lên chống lại Nhà Lannister vì những tội ác của họ với Nhà Martell.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.