FANDOM


Vào ngày lễ Tân Niên, để đem đến nhiều phúc lành cho Pentos, Thân vương phải phá trinh của nàng Trinh Nữ Ruộng Đồng và Trinh Nữ Biển Cả. Phải thú thật rằng ta không biết cả hai nữ nhân được lựa chọn như thế nào, hay họ sẽ trở nên thế nào sau khi phục vụ mục đích ấy.

Jorah Mormont

Tải xuống

Thân vương thành Pentos ăn nằm tới các cô Trinh Nữ của Ruộng Đồng và Biển Cả

Trinh Nữ Biển Cả là một danh xưng được đặt cho một trong hai nàng trinh nữ mà, theo truyền thống, Thân vương thành Pentos phải phá trinh mỗi dịp tân niên để đem đến may mắn cho thành phố. Nàng trinh nữ còn lại được gọi là Trinh Nữ Ruộng Đồng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.