FANDOM


Hand of the King

Ghim cài áo Trợ thủ đắc lực của Quốc vương, biểu trưng cho trọng trách và quyền uy mà trợ thủ phải gánh vác.

Mấu chốt là gì nhỉ? 'Quốc vương bĩnh ra và Trợ thủ đi dọn.'

―Ser Jaime Lannister[nguồn]

Trợ thủ đắc lực của Quốc vương (Hand of the King) hay Trợ thủ đắc lực của Nữ vương (trong trường hợp người cai trị là một vị vua nữ), gọi giản đi là Vương thủ (King's Hand), là chức vụ được bổ nhiệm có quyền lực bậc nhất trên Thất Đại Đô Thành, và đứng thứ hai sau Quốc vương về uy quyền và trọng trách. Trợ thủ là vị quân sư thân cận nhất của quốc vương, được chỉ định và ban quyền đưa ra quyết định nhân danh quốc vương. Trợ thủ đắc lực của Quốc vương là cấp bậc cao nhất trong Tiểu Hội Đồng, và chủ trì các cuộc họp của hội đồng trên danh nghĩa người được ủy thác của quốc vương khi vị vương vắng mặt. Các vị trợ thủ của quốc vương được gọi là "Ngài Trợ thủ".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.