FANDOM


Chúng đang đến. Chúng ta có dragonglass và thép Valyria. Nhưng chúng có quá nhiều. Quá nhiều. Kẻ thù của chúng ta không mệt mỏi, không dừng tại, không cảm giác. Chúng ta không thể thắng chúng trong một trận giáp chiến

―Jon Snow

Trận Chiến của Băng và Lửa là trận chiến cuối cùng của Đại Chiến giữa liên minh con người chống lại Night King và đội quân của hắn diễn ra tại Winterfell, lâu đài của nhà Stark và thủ phủ của Phương Bắc.

Mặc dù liên minh của loài người phải chịu tổn thất quá nặng nề. Tuy nhiên, Bran Stark đã dụ được Night King tới Cây thần, nơi Arya Stark kết liễu hắn bằng Dao găm thép Valyria, kéo theo toàn bộ đội quân chết của hắn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.