FANDOM


Các biến thể của tiếng Valyria Hạ đẳng (tên gốc: Low Valyrian) hay còn được biết đến là tiếng Valyria lai căng (bastard Valyrian) được nói ở phần lớn vùng tại lục địa Essos nơi mà Thành quốc Valyria cổ xưa từng thống trị trước khi bị sụp đổ vào 400 năm trước, cụ thể là tại các Thành trì Tự doVịnh Nô Lệ. Các phương ngữ của tiếng Valyria Hạ đẳng tại những vùng khác nhau có sự sai biệt rất lớn đến mức đang dần chính thức được xem là những ngôn ngữ khác biệt.

Nói chung, "tiếng Valyria Hạ đẳng" (bao gồm tất cả các biến thể) được cho là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới, cạnh tranh với tiếng Phổ Thông của Westeros về phạm vi địa lý. Tiếng Valyria Hạ đẳng có lẽ là ngôn ngữ với số tổng thể người sử dụng nhiều hơn số người dùng tiếng Phổ Thông, bởi mức độ dân số dày đặc và đô thị hóa đô thị tại các Thành trì Tự do cũng như Vịnh Nô Lệ.

Lịch sử

Tiếng Valyria Hạ đẳng Ghiscar

Trước cuộc chinh phạt của nhà Targaryen

Phía sau màn ảnh

Trong tiểu thuyết

Tham khảo

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.