FANDOM


Thủy Quái: hùng mạnh, miễn là chúng còn vẫy vùng nơi biển khơi. Khi lôi chúng ra khỏi nước thì sao nào: không xương. Chúng sụp đổ dưới cái trọng lượng đáng tự hào của bản thân và mất hút vào hư vô.

Ramsay Snow[nguồn]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.