FANDOMThần chìm, còn được gọi là Người ngụ bên dưới sóng, là một thủy thần được tôn thờ bởi những Con của Sắt tại Quần đảo Sắt. Tôn giáo này rất lâu đời, có từ trước Cuộc xâm lược Andal. Tôn giáo Thần chìm phù hợp và hỗ trợ văn cướp biển và hải quân cùa những Con của Sắt.

Ở bên Braavos, những người Vô Diện Giả tin Thần Chìm là một trong những khuôn mặt của Muôn Diện Thần.

Niềm tin

=== Thần Chìm

===

Tổ chức

Linh mục

Đàn ông chết đuối

Phong tục

Ngai đá biển

Lễ rữa tội

Phước lành

Vụ hành quyết nghi lễ

Sự chết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.