FANDOM


Vị Thất sĩ cũng đã thốt nên lời nguyện rồi.

Lãnh chúa Walder Frey[nguồn]

Thất sĩ (Septon) là một nam nhân thuộc giới tăng lữ của Thất Diện Giáo. Họ thường chủ trì các lễ nghi tôn giáo như hôn lễ. Họ đã thề sẽ độc thân trọn đời, và giữ một vị trí quan trọng trong bộ máy gia nhân của các gia đình quý tộc, thường chăm lo các cung thất tại các lâu đài hay thành quách. Giới tăng lữ nữ được gọi là Nữ Thất sĩ (Septa). Người lãnh đạo Thất Diện Giáo được gọi là Đại Thất sĩ (High Septon).

Trong tiểu thuyết

Trong loạt tiểu thuyết Băng Hỏa Trường Ca, giáo hội được được cai quản bởi một hội đồng có tên là Sùng Kính Vô Ngần (Most Devout). Vị thống lĩnh của giáo hội là Đại Thất sĩ, cư ngụ trong Đại Cung thất Baelor trong kinh thành tại King's Landing. Trong khi các thất sĩ và nữ thất sĩ phụng sự trong hội Sùng Kính Vô Ngần, Đại Thất sĩ thường là đàn ông.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.