FANDOM


Các Thương chủ tổ chức buổi tuyển chọn Thân vương thành Pentos rất hoành tráng từ các Đại Gia tộc, và trao cho y quyền lực trong mậu dịch, tư pháp và chiến tranh. Miễn là y phải thông qua họ trước.

Jorah Mormont[nguồn]

THƯƠNG CHỦ (Magister) là tước vị của những thương nhân - chúa công tại các Thành bang Tự do, nhiều thành bang được cai trị bởi hội đồng các thương chủ.

Thành bang Tự do Pentos trên danh nghĩa được cai trị bởi các Thân vương, nhưng thực sự Thương chủ mới là người nắm quyền, vì họ được phép tuyển chọn Thân vương từ các danh gia vọng tộc. Thân vương hoàn toàn không có quyền chi phối mậu dịch, chiến tranh hay tư pháp khi chưa thông qua hay bàn bạc với các thương chủ trước. Đồng thời, nếu mùa màng thất bát hay chiến tranh bại vong, các thương chủ sẽ cắt cổ vị Thân vương đương nhiệm và chọn lên một người mới.

Những Thương chủ đã biết

Trong tiểu thuyết

Trong tiểu thuyết Băng Hỏa Trường Ca, hầu hết các Thành bang Tự do đều được cai trị bởi hội đồng các thương chủ - thể chế quyền lực tập trung (chế độ đầu sỏ/chế độ quả đầu - oligarchy) của các thương nhân giàu có. Thành LysMyr rõ ràng được cai trị bởi hội đồng thương chủ. Thành PentosLorath được cai trị bởi các thân vương trên danh nghĩa (ở Pentos là một người, ở Lorath là bộ ba), nhưng sự thực họ chỉ là những nhà lãnh đạo bù nhìn được bổ nhiệm bởi hội đồng thương chủ - nhóm người thực sự cầm quyền. Thành Tyrosh được cai trị bởi một Quan Chấp chính (Archon) được chọn lên bởi hội đồng thương chủ - đôi khi Quan Chấp chính chỉ là bù nhìn như Thân vương thành Pentos, dẫu rằng đôi lúc Quan Chấp chính có thể kìm hãm các thương chủ và có uy quyền riêng (nó thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ tiếp nối, theo khuynh hướng chính trị đương thời). Không có bất kỳ tư liệu nào về bộ máy chính quyền thành Qohor, một thành bang được lập nên như một thuộc địa tôn giáo bởi những tín đồ của thần Dê Đen, dù rằng nó có lẽ cũng được cai trị bởi cả thương chủ và tu sĩ chuyên lo việc mậu dịch.

Chỉ duy có Braavos, Volantis và Norvos là không nằm dưới quyền cai trị của các thương chủ như các Thành bang Tự do khác.

Norvos được thành lập bởi những người bất đồng chính kiến tôn giáo, và cho đến nay các Tu sĩ Râu hùm thành Norvos vẫn cai trị thành phố theo thể chế thần quyền (theocracy) - nhưng Norvos cũng có hội đồng các thương chủ, chỉ là họ mang quyền trên danh nghĩa, có thể được hay bổ nhiệm hay bị bãi nhiệm tùy theo ý thích của các Tu sĩ Râu hùm nắm quyền thực sự.

Volantis vẫn tiếp tục hoạt động như một Đế chế như Cựu Valyria, và được cai trị bởi hội đồng tam vương, những người được bầu cử vô cùng dân chủ. Chỉ những thành viên của tầng lớp quý tộc Volantis xưa có thể lần ra dòng dõi họ có liên quan đến Cựu Valyria xưa mới được nhậm chức, và chỉ có những người tự do mới được bỏ phiếu (trong một thành bang mà tỉ số nô lệ so với người thường là năm chọi một), cả đàn ông và phụ nữ tự do đều có thể bầu cử. Về lý thuyết phụ nữ quý tộc vẫn có thể nhậm chức Vương chủ, dù rằng trên thực tế người phụ nữ cuối cùng đã thắng cuộc tuyển cử là vào ba thế kỷ trước. Tất nhiên, nhiều thành viên thuộc những dòng dõi thế phiệt trâm anh cổ là những vương tước-thương nhân giàu có, và có lẽ phải mất một ít tiền để thành công trong cuộc vận động tranh cử, vậy nên theo một vài phương diện nào đó họ có lẽ giống với các thương chủ - nhưng Volantis vẫn quan tâm nhiều đến vấn đề phả hệ và bỏ phiếu, hơn hẳn một thành phố như Lys, nơi định nghĩa rằng một người đàn ông chỉ cần giàu có là đủ để cai trị rồi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.