FANDOM


Hắn có thể xâm nhập vào tâm trí thú vật và quan sát thế giới thông qua đôi mắt chúng.

Mance Rayder nói về Orell[nguồn]

THÚ NHÂN (WARG) là những người có khả năng xâm nhập vào tâm trí động vật và lĩnh hội thế giới thông qua các giác quan chúng và đồng thời chi phối mọi hoạt động của chúng. Hành động giao hòa ý thức này được gọi là "đội lốt" (warging).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.