FANDOM


Nhưng, nếu mùa màng thất bát hoặc chiến tranh thất bại, các Thương chủ sẽ rạch nát cổ họng vị Thân vương và chọn lên một kẻ khác

Jorah Mormont

Tải xuống

Thân vương thành Pentos ăn nằm tới các cô Trinh Nữ của Ruộng Đồng và Biển Cả

Thân vương thành Pentos chỉ là những người cai trị trên danh nghĩa ở Thành bang Tự do Pentos. Được lựa chọn giữa hàng nghìn những danh gia vọng tộc tại Pentos bởi những Thương chủ trong kinh thành.

Thân vương được xem như nắm giữ quyền mậu dịch, xét xử, và chiến tranh. Vào ngày lễ tân niên, Thân vương phải phá trinh của Trinh Nữ Ruộng ĐồngTrinh Nữ Biển Cả để đem đến vận may cho thành phố. Tuy nhiên, chức danh này chủ yếu là theo nghi thức, nếu mùa màng thất bát hoặc thua trận, các thương chủ sẽ rạch nát cổ họng Thân vương này và chọn lên một kẻ mới.

Trong tiểu thuyết

Trong loạt tiểu thuyết Băng hỏa trường ca, Thân vương thành Pentos có vai trò chủ chốt trong việc lễ nghi, đứng ra chủ trì các buổi dạ hội và yến tiệc. Các vị Thân vương đi quanh thành phố trên chiếc kiệu đúc bằng vàng và ngà, với ba sứ giả đi trước mang theo Cán Cân Vàng Mậu Dịch, Thanh Thiết Đao Chiến Tranh và Chiếc Roi Bạc Công Lý.

Rõ ràng rằng những vị Thân vương được chọn lên không có quyền khước từ. Người lãnh đạo của hội lính đánh thuê Gió Thổi - Thân Vương Rách Rưới, chỉ mới hai mươi ba tuổi - được chọn gần như ngay lập tức sau khi các thương chủ chặt đầu người Thân vương tiền nhiệm. Thay vì nhận lấy tấm áo choàng, chàng trai bỏ trốn khỏi thành phố và không bao giờ quay trở lại.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.