FANDOM


"THÂN VƯƠNG ĐẢO THẠCH LONG", trong một số trường hợp là "NỮ THÂN VƯƠNG ĐẢO THẠCH LONG", là tước vị theo truyền thống do người kế vị trực tiếp của vị quân chủ hiện thời trên Thất Đại Đô Thành nắm giữ.

Tước vị này được lập nên sau khi Aegon I Targaryen hợp nhất Thất Đại Đô Thành trong cuộc Đại Chinh Phạt. Trong khi các quân vương của vương triều Targaryen cai trị trên Ngai Sắt tại King's Landing, người kế vị ngôi báu theo truyền thống cũng đồng thời được cai trị tại xứ sở của tổ tiên Targaryen ngày trước: hòn đảo núi lửa Thạch Long, tọa lạc ở phía xa một bên Vịnh Hắc Thủy từ King's Landing.

Đảo Thạch Long vẫn thường được cai trị bởi Vương Thế tử. Trên thực tế, nếu người thừa tự vẫn chưa đạt đến tuổi trưởng thành theo luật định, một nhiếp chính nhân (theo lệ là những họ hàng cùng huyết thống) sẽ trị vì đảo Thạch Long lâm thời - nhưng người kế vị chưa đủ tuổi trên danh nghĩa vẫn là Thân vương đảo Thạch Long. Nếu một quốc vương băng hà mà để lại quá nhiều con trai, và người con trai trưởng cũng không có con nối dõi tông đường khi đăng quang sau vị tiên vương, thì mặc nhiên người con trai thứ tiếp theo sẽ trở thành Thân vương đảo Thạch Long, trên danh nghĩa người kế vị của anh trai mình. Nam nhân ấy sẽ chuyển giao lại tước vị sau khi người anh trai có vương tử nối dõi.

Vương triều Targaryen lưu truyền danh vị Thân vương đảo Thạch Long cho trữ quân của họ vì hòn đảo này là quê hương họ. Sau cuộc Phiến loạn của Robert, vương triều Baratheon mới hiển nhiên không tiếp tục dùng tước vị này. Robert Baratheon trao quyền cai trị hòn đảo cho em trai Stannis, nhưng không phải với chức danh "Thân vương", mà chỉ là "Lãnh chúa đảo Thạch Long".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.