FANDOM


Nguyên nhân dường như là do nọc Tử yết... một thứ độc dược kinh khủng...

―Đại Học sĩ Pycelle[nguồn]

Tử Yết (Manticore) là một giống loài cực kỳ hung hãn, có vẻ ngoài giống với bọ cạp và nọc của chúng cực kỳ độc, tập trung tại đại lục Essos.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.