FANDOM


Nguyên nhân dường như là do nọc Tử yết... một thứ độc dược kinh khủng...

―Đại Học sĩ Pycelle[nguồn]

Tử Yết (Manticore) là một giống loài cực kỳ hung hãn, có vẻ ngoài giống với bọ cạp và nọc của chúng cực kỳ độc, tập trung tại đại lục Essos.