FANDOM


LordMormont

Jeor Mormont, Ngài Tổng Lãnh Hội Tuần Đêm ở thời điểm bắt đầu chương trình.

Tổng Chỉ huy (Lord Commander) là chức vị thống lĩnh của nhiều tổ chức thuộc Thất Đại Đô Thành. Thuật ngữ này có thể là:

Tuy nhiên, vị trí này hiện đang bỏ trống. Người nắm danh hiệu này gần nhất là Ngài Jaime Lannister đảm nhiệm vai trò sau khi Ngài Barristan Selmy bị ép thoái chức. Ngài Duncan Cao Sĩ là Tổng Chỉ huy trong thời gian Selmy dần thăng tiến.

  • Người đứng đầu của đội Gác Thành tại nhiều thành phố của Thất Đại Đô Thành được gọi là "Tổng Chỉ huy" đối với trường hợp có xuất thân quý tộc và đơn giản hơn là "Tổng Chỉ huy" đối với những trường hợp còn lại. Janos Slynt chỉ là "Tổng Chỉ huy" bởi vì xuất thân thường dân của ông ấy, nhưng sau đó được thăng lên làm quý tộc Lãnh chúa Harrenhal do Vua Joffrey ban thưởng nhờ vào việc phản bội Eddard Stark.

Ngược lại, người đứng đầu của đội Vệ binh luôn được gọi là Tổng Chỉ huy, mặc dù có thể đây là bởi vì hầu hết các hiệp sĩ đều có xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Thậm chí nếu một thường dân được phong làm hiệp sĩ nhờ vào sự dũng cảm trên chiến trường nhưng không có xuất thân quý tộc - như trường hợp của Ngài Duncan Cao Sĩ được sinh ra trong khu ổ chuột Flea Bottom nhưng về sau trở thành Ngài Tổng Lãnh - thì việc được phong hiệp sĩ xem như đã thăng cấp dân thường trở thành "quý tộc". Những thành viên của đội Vệ binh đều phải là hiệp sĩ, và do đó ngay cả một người dân thường như Ngài Duncan được gọi là "Ngài" Tổng Chỉ huy được dựa trên nền tảng rằng tối thiểu ông ấy đã là một hiệp sĩ. Đội Gác Thành thì khác bởi những người không phải là hiệp sĩ và những người thường dân đều có thể tham gia và thăng tiến lên làm chỉ huy.

Ngài Loras Tyrell phục vụ cho vua Renly Baratheon với vai trò là Tổng Chỉ huy đội Vệ binh trong thời gian ngắn cho đến khi nhóm tan rã sau vụ ám sát Renly.

Rõ ràng không có sự ngẫu nhiên nào cho việc chức vụ chỉ huy của cả hai tổ chức đội Tuần đêm lẫn đội Vệ binh đều có danh hiệu là "Tổng Chỉ huy" khi Visenya Targaryen lập ra đội vệ binh đầu tiên cho vua Aegon I Targaryen, bà cố ý lấy mô hình lời thề của đội dựa trên lời thệ có sẵn của đội Tuần đêm như từ bỏ tất cả mối liên quan chính trị trước đây, thề không sỡ hữu đất đai và không có con cái. Bởi vì Visenya chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đội Tuần đêm, cho nên có lẽ bà đã lấy trực tiếp danh hiệu Tổng Chỉ huy từ nó để sử dụng cho đội Vệ binh.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.