FANDOM


Nhà Clegane được kiến lập trên những cái xác trẻ con. Ta đã thấy chúng đặt xác Vương tôn AegonVương tôn Rhaenys trước Ngai Sắt.

Thoros xứ Myr[nguồn]

VƯƠNG TÔN RHAENYS TARGARYEN là con gái của Thế tử Rhaegar Targaryen và Thế tử phi Elia Martell.

Bài viết này là về con gái của Rhaegar Targaryen với Elia Martell. Về những nhân vật khác trùng tên, hãy xem trong: Rhaenys Targaryen (định hướng).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.