FANDOM


Nhân sư (Sphinx) là một sinh vật hoang đường với khuôn mặt người, thân thể sư tử và đôi cánh của loài chim ăn thịt. Lối vào Citadel có đặt hai pho tượng nhân sư bằng đá ở hai bên.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.