FANDOM


Ngài đang đứng trước Daenerys Bão Tố đến từ Gia tộc Targaryen, Đệ Nhất Danh Người, Người Bất Khả Thiêu, Nữ vương của Meereen...

Missandei đề cập đến Nữ vương Daenerys Targaryen

The Queen of Mereen

Nữ vương thành Meereen đang thưởng ngoạn vẻ đẹp của kinh thành nàng

NỮ VƯƠNG THÀNH MEEREEN là người cai trị Vịnh Rồng tại kinh thành Meereen. Tước vị này được sáng lập và nắm giữ bởi Daenerys Targaryen trong suốt vương triều của mình tại Vịnh Nô Lệ, khi cô phóng thích những người dân khỏi ách nô dịch ở các thành bang nô lệ. Từ khi cô quay trở về Westeros để đoạt lại Ngai Sắt, cô bổ nhiệm Daario Naharis làm Quan Nhiếp chính của Vịnh Rồng, thế nên y thay mặt gia tộc cô khi cô vắng mặt.

Đồng thời hãy xem

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.