FANDOM


Các tộc miền núi sẽ kết liễu ta vì đôi giày mất, trừ phi mèo Miêu ảnh ăn thịt ta trước.

Tyrion Lannister[nguồn]

Miêu Ảnh (Shadowcat) là giống mèo ăn thịt lớn hiện diện trên Westeros.