FANDOM


Phụng sự như một Học sĩ là công việc cao quý, một trong những điều quan trọng mang tính sống còn đối với một vương quốc hưng thịnh. Không ngạc nhiên gì khi họ được gọi là Hiệp sĩ của Trí Tuệ.

Maester Luwin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.