FANDOM


100px-Disambig.svg.png Trang định hướng dành cho GhiscarGhiscari

Đây là trang định hướng - danh sách những bài viết hay chủ đề có cùng tên. Những liên kết được liệt kê dưới đây có thể dẫn bạn đến trang mà bạn mong muốn tìm kiếm.

Ghiscar (thể tính từ là Ghiscari) có thể là một trong những nghĩa sau:

  • Ghiscar, tên của một vùng thuộc phần nam trung của lục địa Essos, nằm ở phía đông nam của Vịnh Nô Lệ.
  • Ghiscar, tên của một con rồng.
  • Người Ghiscar hay Ghiscari, một tộc người có nguồn gốc bản địa ở vùng Ghiscar và những vùng lân cận, hiện tại là một chủng người lai.
  • Đế quốc Ghiscar, một đế chế đã sụp đổ từng tồn tại ở khu vực.
  • Cựu Ghis, thành trì thủ đô của Đế quốc Ghiscar mà hiện tại là tàn tích đổ nát.
  • Tân Ghis, một thành phố nằm trên hòn đảo ngoài khơi Eo biển Ghiscar.
  • Tiếng Ghiscar, ngôn ngữ của đế chế Ghiscar đã diệt vong.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.