FANDOM


100px-Disambig.svg.png Trang định hướng dành cho DothrakDothraki

Đây là trang định hướng - danh sách những bài viết hay chủ đề có cùng tên. Những liên kết được liệt kê dưới đây có thể dẫn bạn đến trang mà bạn mong muốn tìm kiếm.

Dothrak (thể tính từ là Dothraki) có thể là một trong những nghĩa sau:

  • Người Dothrak hay Dothraki, một tộc người du mục có nguồn gốc bản địa tại vùng thảo nguyên trung tâm rộng lớn của lục địa Essos.
  • Biển Dothrak hay còn gọi là Đại Thảo Hải, khu vực bình nguyên trung tâm rộng lớn của lục địa Essos được bao phủ bởi một thảm cỏ xanh trải dài trông giống như biển khi nhìn từ phía xa.
  • Vaes Dothrak, thành trì duy nhất của người Dothrak và đóng vai trò là trung tâm cộng đồng trong xã hội của họ, nằm ở vùng rìa phía đông bắc của Biển Dothrak.
  • Tiếng Dothrak, ngôn ngữ độc đáo của tộc người Dothrak.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.