FANDOM


Cụ tổ ta, Mors Martell, trông thấy bà và mê đắm bà, và đã minh chứng cho bà thấy rằng nơi nào binh lính ngã xuống, lời nói lại có thể thành công. Trao sức mạnh cho bà, ngọn giáo và vầng dương hòa làm một. Cùng nhau, họ chinh phục mọi giặc thù.

Vương gia Oberyn Martell

Cuộc chiến của Nymeria là một cuộc chiến được tiến hành giữa Gia tộc Martell và những người Rhoynar nhập cư dẫn đầu bởi Nymeria cùng với những gia tộc tự do xứ Dorne. Cuộc chiến này dẫn đến thắng lợi khải hoàn của Gia tộc Martell và cả xứ Dorne cùng hợp nhất lại dưới trướng của họ.

Kết quả

Gia tộc Martell giữ chức Thân vương xứ Dorne thể theo truyền thống của người Rhoynar. Ngọn giáo biểu tượng của Gia tộc Martell, kết hợp với vầng dương đỏ rực của Nymeria, đã tạo nên gia huy hiện thời cho Gia tộc Martell.

Khi dân Dorne địa phương pha trộn với những người Rhoyne nhập cư, một số truyền thống đã được tuân theo, trong đó có truyền thống con trưởng kế vị, dẫn đến nữ giới trị vị theo đặc quyền riêng và được mang tên họ gia tộc.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.