FANDOM


Làm gì có bạo sói ở phía Nam Bức Tường.

Robb Stark[nguồn]

Bạo sói (Direwolf) là một loài sói có kích thước lớn và vô cùng thông minh. Một con bạo sói xám trên nền trắng là gia huy của Nhà Stark.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.