FANDOM


Làm gì có bạo sói ở phía Nam Bức Tường.

Robb Stark[nguồn]

Bạo sói (Direwolf) là một loài sói có kích thước lớn và vô cùng thông minh. Một con bạo sói xám trên nền trắng là gia huy của Nhà Stark.