FANDOM


Nếu bạn may mắn trang bị khí giới đầy đủ, bạn sẽ chết chìm trong chính bộ giáp của mình. Nếu chưa, bạn sẽ được thấy một loài thú ngụp lặn dưới lớp nước... loài rắn quái dị Bích hổ sư với những chiếc nanh tua tủa như dao và bụng không bao giờ đủ no.

Meera Reed[nguồn]

Bích hổ sư (Lizard-lion) là một loài bò sát ăn thịt khổng lồ sống trong các bãi bùn và đầm lầy trong vùng Neck tại Westeros. Nhà Reed, gia tộc đương quyền cai trị những người đầm lầy, sử dụng hình ảnh một con bích hổ sư đen trên nền lục xám làm gia huy cho gia tộc mình.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.