FANDOM


Ở vùng Ảnh Giới bên ngoài Asshai, người ta nói rằng có đầy những cánh đồng của loài Cỏ Ma, với thân thảo nhợt nhạt như sữa và phát sáng trong đêm, tiêu diệt tất cả những loài cỏ khác xung quanh. Người Dothrak tin rằng có một ngày, nó sẽ bao trùm trên tất cả, đó là cách mà thế giới này sẽ kết thúc.

―Hiệp sĩ Jorah Mormont[nguồn]

Ảnh Giới (tên gốc: Shadow Lands) là một vùng đất huyền bí thuộc viễn đông của lục địa Essos và cách Westeros, các Thành bang Tự do, Vịnh Nô Lệ hàng nghìn dặm về phía đông xa xôi, nằm ở phía bên ngoài của vùng đất Asshai truyền thuyết.

Thông tin

Mùa 1

Mùa 2

Trong tiểu thuyết

Tham khảo

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.