FANDOM


Сім Королівств (англ. Seven Kingdoms) — назва держави, яке контролює більшу частину континенту Вестерос, а також прилеглі острови. Державою править король андалів і перших людей з Червоного замку, який знаходиться в Королівській Гавані. Назва «Сім Королівств» залишилась від кількості королівств, які займали континент до того, як вони були завойовані і об'єднані Ейгоном Завойовником. Фактично королівство складається з дев'яти регіонів, останні два були приєднані до королівства вже після об'єднання.

Історія Редагувати

У Століття Героїв на території Вестеросу було більше сотні королівств, і такі родини, як Болтони, Айронвуди, Блеквуди, Бракени і Даркліни, були правителями власних маленьких королівств. Більшість цих держав впали під натиском завойовників-андалів, які створили на місці колишніх свої власні королівства - тільки одна Північ уникнула андальского завоювання.

Коли Ейгон Таргарієн вторгся на Вестерос зі свого замку, Драконячого Каменю, йому належало битися з сімома незалежними королівствами. Ось їх список:

За допомогою драконів Эйгон захопив усі ці королівства, за винятком Дорна, який визнав панування Залізного трону сторіччя потому. Старкам, Ланістерам і Арренам дозволили продовжити правити своїми землями, Північчю, Західними землями і Долиною Аррен відповідно. Але у них відібрали титул королів, вони стали лордами.

Будинок Хоарів був повністю знищений, а їх землі розділилися. Жителі Залізних островів вибрали своїми правителями Грейджоїв. Мешканці земель навколо річки Тризуб вибрали в якості правителів будинок Таллі, а регіон отримав назву Річкові землі. Мешканці земель навколо нової столиці, Королівської гавані, стали підпорядковуватися безпосередньо королю на Залізному троні.

Коли король Мерн Гарднер загинув у битві біля Поля вогню, його замок в Просторі захопили Тірелли, вони ж і були обрані в якості правителів Простору. А Штормові землі дісталися Орісу Баратеону і його нащадкам, оскільки він допоміг захопити їх.

А Дорн, грунтуючись на фатальних помилках сусідів, вирішив не вступати у відкриту битву з Эйгоном і його драконами. Протягом двохсот років королівство залишалося незалежним, а потім уклало шлюбний союз з Таргарієнами.

Незважаючи на громадянські війни, загибель всіх драконів, Таргарієни залишалися на чолі Семи Королівств на протязі 280 років. Потім «Божевільний король» Ейрис II Таргарієн спровокував громадянську війну, яку назвали:Повстання Роберта‏‎. Король був убитий, а його нащадки або вбиті, або зіслані в вільні міста. Роберт Баратеон став правити королівством. Він був на троні 17 років і почав нову династію. Після його смерті право на престол стало оскаржуватися, конфлікт отримав назву Війна п'яти королів.

Уряд Редагувати

В Семи Королівствах сеньйоріальна монархія, вся влада належить королю, який носить титули короля андалів і перших людей, лорда Семи Королівств і захисника держави. Друга найважливіша людина в державі — десниця короля, який є головним радником короля, а в його відсутність управляє двором, і навіть може сидіти на залізному троні. У разі, якщо король не в змозі правити, то призначається регент, яким може стати десниця, королева-вдова, або один з лордів. Державний апарат, судячи з усього, не розвинений — у фільмі і книзі не йдеться про чиновників. Суд знаходиться в руках короля (в його відсутність судить десниця), так і лордів. Про державних суддів не сказано. Немає постійної армії: Старки, Ланістери, Таллі і т. д. збирають типове феодальне ополчення. Податкова система, судячи з усього, дворівнева. Частина податків відходить до короля, частина — до лордам великих домів.

В цілому, форма державного правління і форма державного устрою нагадує Священну Римську імперію XI—XIII ст.

Королю і десниці допомагає Мала рада, які займаються питаннями економіки, освіти і законодавства. До складу ради входять:

Королю підпорядковуються правителі регіонів, але у них є певна частка автономії.

Стани Редагувати

Оскільки Сім Королівств є феодальною державою, люди в них не рівноправні і поділяються на стани з різними правами і привілеями.

 • Благородні: до цієї категорії належать різні феодали. Всі вони мають право носити прізвища, мають герби і девізи. Їх сім'ї називаються домами.
  • Лорди: вищі феодали, поділяються на такі ранги:
  • Лицарі: військовий служивий стан, багато з них є дрібними феодалами, більшість — васалами лордів. Поділяються на такі категорії:
   • Земельні лицарі (лицарі-ленники): володіють землею на правах васалів лордів. Можуть мати власних васалів у вигляді безземельних лицарів (вірних мечів). Прикладом є дім Кліганів.
   • Вірні мечі: безземельні лицарі, які є васалами лордів або лицарів-ленники. Приносять присягу, в обмін на яку отримують утримання і дах над головою.
   • Межові лицарі: безземельні лицарі, які не є чиїмись васалами, проводять життя шукачів пригод або найманців, але, на відміну від найманців, користуються більшістю прав лицарства.
   • Лицарі орденів: в ці часи в Вестеросі існує тільки один лицарський орден — Королівська Гвардія, хоча раніше існував також релігійний Орден Синів Воїна, і нетривалий час — Райдужна Гвардія, орден, заснований Ренлі Баратеоном. Лицарі орденів не є чиїмись васалами і несуть постійну організовану службу з субординацією. Вони приносять обітницю безшлюбності і не можуть володіти землею.
   • Всі лицарі, навіть якщо володіють землею, не мають права суду на ній і повинні звертатися до суду своїх лордів. Лицарство також не передається від батька до сина автоматично, а вимагає навчання та посвячення у лицарі; тим не менш, до спадкових лицарів ставляться з більшою повагою, ніж до тих, хто став ними з числа простолюдинів. Всі лицарі мають право на титулування «сір». Практично всі вони несуть військову службу як важкоозброєні вершники.
  • Володарі й глави кланів: це стан характерний для Півночі, де лицарство малопоширене. За привілеями вони схожі на лицарів-ленників, але не мають права на титулування «сір» і військову службу можуть нести в різній якості або не нести зовсім. Прикладами є доми Гловерів і Толхартів, північні клани Перших Флінтів і Лиддлів.
  • Інші благородні: як правило, це сини лицарів, самі не є лицарями. Ніяких особливих привілеїв у них немає, крім права на прізвище і герб. Прикладом такого персонажа є Сандор Кліган.
  • Бастарди: незаконнонароджені діти лордів і лицарів. Не мають навіть права на прізвище батька та герб, однак простолюдинами не є, а вважаються ніби «третім сортом» благородного стану. Бастарди носять особливі прізвища, визначаються за місцем народження, і можуть взяти собі герб, схожий на герб батьків: наприклад, з інвертованими кольорами.
 • Септони — вестероське духовенство, служителі релігії Семибожжя.
 • Орден Мейстерів — вчене співтовариство Вестеросу. В цієї та попередньої організаціях статус не передається у спадок, оскільки їх члени приносять обітницю безшлюбності; тим не менш, вони користуються статусом окремих станів.
 • Простолюдини — міські ремісники, селяни, солдати і стражники. Перші особисто вільні, другі прикріплені до землі. Простолюдини не носять прізвищ, тільки якщо їхні предки не були позбавлені привілеїв лицарями або лордами; можливо, саме таким простолюдином з благородними предками був Джанос Слінт до пожалування йому Харренхола. Вони можуть носити зброю, якщо є стражниками або солдатами лордів або лицарів; стражники набираються з городян, солдати — переважно з селян.

Осібно від станової структури суспільства стоїть Нічна варта. Її брати не розрізняються по статусу, незалежно від того, чи були вони до вступу в братство лордами, лицарями, простолюдинами або розбійниками взагалі поза законом.

Культура Редагувати

Культура і традиції жителів королівства залежить від регіону, в яких вони живуть. Можна виділити чотири культурні групи.

Вплив андалів на півдні, а саме в Долині Аррен, Річкових землях, Західних землях, Просторі, Штормових землях, деяких частинах Дорна, Королівських землях. Тут поширені традиції лицарства.

Люди, які живуть на півночі, слідують традиціям і звичаям перших людей.

У жителів Залізних островів з'явилися свої власні і несхожі на інших традиції і звичаї, незважаючи на те, що живуть тут люди — нащадки андалів і перших людей. У залізнонарождених розвинене піратство і рейдерство. Вони вірять, що можна застосовувати силу, в разі, якщо це необхідно.

На традиції деяких жителів Дорна дуже вплинули ройнари з Ессосу.

Релігія Редагувати

На Вестеросі поширені кілька релігій. Віра в Сімох — найпоширеніша, на другому місці — віра у Старих Богів

Віра у Старих Богів Редагувати

Старим Богам поклонялися діти лісу, а пізніше і перші люди. Зараз їм поклоняються кілька шляхетних домів на півдні, а також жителі Півночі. Старих Богів багато, у них немає імен. Молитви і підношення відбуваються у чардрев, на яких вирізали особи.

Віра в Сімох Редагувати

Віра в Сімох була принесена на Вестерос андалами. У Бога з сімома особами кілька втілень: Мати, Батько, Воїн, Коваль, Діва, Стариця і Невідомий. Люди поклоняються богові в спеціальних церквах, які називаються септи. Центр релігії знаходиться в Великій септі Бейлора. Спочатку ця релігія була нетолерантна до інших релігій, але у зв'язку з тим, що віруючим доводиться жити поруч з іншими, наприклад, з тими, хто вірить в Старих Богів, ця нетерпимість з роками згладилася.

Віра у Потонулого Бога Редагувати

На Залізних Островах своя релігія, якої немає на іншій частині континенту. Стверджується, що Потонулий Бог допомагає тим, хто грабує і вбиває в його ім'я . Найбільш фанатичних послідовників цієї релігії топлять в солоній воді і, якщо вони цього гідні, вони оживають і стають священиками.

Владика Світу Редагувати

Віра в Владику Світу дуже поширена на Ессосі, і майже невідома на Вестеросі. У цю віру навернувся Станніс Баратеон, деякі з його підданих в Драконячому Камені і Королівських Землях також взяли цю релігію. Згідно з повір'ями, Владика Світу захищає людство від темряви, холоду і смерті. Він вимагає від своїх послідовників величезних жертв, але у відповідь він щедро нагороджує їх владою і силою.

Правосуддя Редагувати

Правосуддя в королівстві вершать король і лорди. В якості покарань можуть застосовуватися бичування, каліцтва, кастрація, укладання під варту. Південніше Перешийка покарання виконують кати, а на Півночі покарання виконують самі лорди. На Півночі кажуть, що той, хто виніс вирок, і повинен занести меч. Покарання за зраду і повстання зазвичай смерть, але винних, а також членів їх сімей, можуть просто послати куди-небудь і позбавити титулу. Работоргівля заборонена і карається смертю. За крадіжку зазвичай відрізають частини тіла, а за зґвалтування — каструють. Непокора лорду також жорстоко карається.

Підсудні можуть приєднається до Нічної варти, щоб уникнути виконання вироку. Але в такому випадку вони обіцяють служити Нічній варті до самої смерті, кара за дезертирство — смерть.

Армія Редагувати

У королівства немає великої регулярної армії. Кожен лорд зобов'язаний сам набирати і містити армії. Виходячи з того, що в кожному регіоні різна чисельність населення, і вони по-різному забезпечені, армії кожного лорда також відрізняються. На більшій частині континенту основу армії становить кавалерія і лицарі, за винятком Дорна, Півночі і Залізних островів.

Крім армії, королівство захищає флот, найбільш сильний Королівський флот, а також флот Залізних островів. Деякі великі будинки, які живуть на берегах, також тримають флот, щоб відбивати можливі атаки з моря.Виноски Редагувати

Відомий світ
Вестерос Дар · Видола Аринів · Дорн · Залізні острови · Землі за Стіною Західні землі · Королівські землі (Королівська гавань) · Північ· Простір · Річкові землі · Сім Королівств · Стіна · Тор · Туманний ліс · Штормові землі
Ессос Асшай · Бухта Работоргівців · Вільні міста · Дотракійське море · Лхазар · Кварт · Іббен · Йі Ти · Землі Тіней · Півострів Валірія · Червоні пустки
Соторос Літні острови · Наат · Острови Василіска
Інше Шаблон:Відомий світ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.