Gameofthrones Wiki
Advertisement

Batıdiyar’ın kaydedilmiş tarihi on iki bin yıl geriye uzanır. Ancak Hisar’daki üstatlar ve diğer bazı kişiler bu tarihin çoğunluğunu oluşturan efsanelerin doğruluğunu açıkça sorgulamaktadır.

Gerçek yaşamdaki Orta Çağ kültürleri olarak; Batıdiyar, Doğudiyar ve Güneydiyar kıtalarından oluşan "bilinen dünyada" yaşayan insanlar dünyalarının nasıl yaratıldığına dair kesin bir şey bilmiyor. Bu durum, J. R. R. Tolkien’in Orta Çağ’da geçen dünyasına tamamen zıt düşüyor. Batıdiyar’da yer alan hayal ürünü dünyada uygarlık avcılık-toplayıcılık seviyesinden az ötededir. Dünyanın oluşumu ve insan ırkının ortaya çıkışı hakkında birçok kültürün farklı düşünceleri var. Bunlar genel olarak dini inançlara göre şekillenen düşünceler ama ne derece kanıtlara dayalıdır, tartışılır.

En erken yazılı tarih Andallar’ın Batıdiyar’a yazıyı getirdiği altı bin yıl öncesine uzanır. İlk İnsanlar’ın yazı sistemi yeterince gelişmiş değildi, bu yüzden 6000 yıldan daha öncesinin tarihi sözlü geleneklere dayanır. Altı bin yıl önce Kahramanlar Çağı’nda Batıdiyar’da gerçekleşmiş olaylar yarı destan yarı gerçektir. Doğudiyar’daki büyük uygarlıklar Valyria ve Ghis’in yazılı tarihleri de beş altı bin yıla kadar gider.

Tarih sistemi Fatih Aegon’un Batıdiyar’a ayak bastığı ve Targaryen Fethi’ni yaptığı yıldan başlar. Yani, fetihten önceki yıllar “FÖ”, fetihten sonraki yıllar “FS” şeklinde adlandırılır.

Şafak Çağı

 •        Tarih Öncesi: Batıdiyar’da insan olmayan ırklar yaşıyordu: ormanın çocukları (minyon tipli ve yeşil görüş sahibi bir ırk) ve devler.
 •        Fetihten yaklaşık on iki bin yıl önce: Bronz silahlar taşıyan İlk İnsanlar Dorne yoluyla Batıdiyar’a geçer ve kıtayı işgal eder. Ormanın çocukları kıtaya giriş yolunu büyüyle parçalayıp yok ederler, bunun sonucunda Basamaktaşı adaları oluşur. İlk İnsanlar bu kez gemilerle gelir ve kıta egemenliği üzerine amansız bir mücadele başlar. Ormanın çocukları Batıdiyar’ı ikiye ayırmaya çalışır ama yalnızca Boğaz’a sel basmasını sağlayıp toprakları bataklığa çevirmeye güçleri yeter.
 •       FÖ 10.000 – Barış Anlaşması: Yıllar yılı süren savaştan sonra iki taraf uzlaşmaya varır. İlk İnsanlar açık alanları, ormanın çocukları da ormanlık alanları alır. İlk İnsanlar zamanla ormanın eski tanrılarına tapmaya başlar. Barış anlaşmasıyla Şafak Çağı sona erer ve Kahramanlar Çağı başlar.
  • Demir Adalar’a yerleşen İlk İnsanlar ana karadan ayrıldıkları için gemicilik ve istilaya dayalı kendi kültürlerini oluştururlar. Bunlar demirdoğumlu olarak tanınagelir. Kendi inançlarını da oluştururlar ve Boğulmuş Tanrı’ya taparlar.

​Kahramanlar Çağı

 •       FÖ 8000 – Uzun Gece: Batıdiyar, bir nesil süren kış ve yıllar süren gece ile sarsılmıştır. Karanlığın içinden, kıtanın kuzey ucundan ak yürüyenler çıkagelir ve Batıdiyar’ı işgal ederek muazzam bir katliama sebep olurlar. Şafak Savaşı’nda ormanın çocukları ve İlk İnsanlar güçlerini birleştirerek ak yürüyenleri kuzeye püskürtür. Doğu kültürüne göre bu kuvvetlerin başında Azor Ahai adlı kahraman bir komutan vardır, Işık Getiren adlı bir kılıç kullanır. Büyük lider Brandon Stark, ak yürüyenler geri dönemesin diye kas gücü ve büyüden yararlanarak Sur’u inşa ettirir. Gece Nöbetçileri geleneğini başlatıp onları Sur korumasına yerleştirir. Ayrıca Kışyarı’nı inşa ettiren ve Stark Hanedanı’nı kuran da odur. Bu yüzden Kuzey’in ilk kralı da odur. Zafer kazanılmasına rağmen ormanın çocuklarının soyu neredeyse tükenir.
  • İnşası sırasında Sur’un kuzeyinde yaşayan bahtsız kabileler kıtayı hiç görmedikleri için kurulan krallıklardan uzaklaşır ve zamanla onları düşman bilirler. Kendilerine “Özgür Halk” derler, ama Sur’un güneyinde yaşayanlar bu insanları barbar gördüğü için onlara “yabanıl” der.
  • Efsaneye göre Gece Nöbetçileri’nin ilk kumandanlarından biri, Sur’un ötesinde beyaz tenli bir kadından etkilenir. Kendini Sur’un kralı ilan eder ve insanlardan kurban vermeye başlar. Kuzey'deki Stark Kralı ve Sur’un Ötesi’ndeki Kral Joramun güçlerini birleştirip onu yenerler, onunla ilgili her kaydı yok ederler. O günden sonra yalnızca adı -Gece'nin Kralı (Night's King)- kalır.
  • Akıllı Lann sadece aklını kullanarak Casterly Hanedanı'nı Casterly Kayası'ndan attırır ve Lannister Hanedanı'nı kurar.

​Andal İşgali

 •       FÖ 6000: Andal olarak bilinen bir insan ırkı Doğudiyar’dan gelip sayısız gemiyle Dar Deniz’i aşar ve Arryn Vadisi'nden karaya çıkarlar. Yedi İnancı sancaklarıyla at sürerek ve demir silahlar taşıyarak Boyun’un güneyinde kalan Batıdiyar topraklarını fetheder. Ama Kuzey’deki sağlam savunma ve uygun olmayan hava koşulları onları Kuzey Kralı ile barış yapmaya mecbur bırakır. Güney Batıdiyar’da ufak krallıklar kurulur ve Andallar tek tük gördükleri ormanın çocuklarını da katleder. Hayatta kalanlarsa gözden kaybolur.
 •       FÖ 4000: Andallar son fethi anakaradan ayrı olan Demir Adalar’da gerçekleştirir. İlk İnsanlar'ın alt kültürü olmasına rağmen kendilerine demirdoğumlu demeyi seçen bu toplum kendi ayrı kültürünü oluşturmuştur. Andallar adaları fethetmesine karşın yerel kültüre uyum sağlar, hatta yerel din olan Boğulmuş Tanrı’ya bile inanmaya başlarlar. Bu şekilde demirdoğumluların soyu İlk İnsanlar'ın ve Andallar'ın karışımından gelir.

Valyria'nın Kuruluşu ve Yıkılışı

 •       FÖ 5000: Doğudiyar kıtasının doğusundaki Valyria yarımadasında kendi halinde yaşayan çoban toplumu yanardağ bölgesine sığınan ejderhalar bulur. Valyrialılar ejderhaları büyüyle evcilleştirir. Bundan sonra tüm savaşlarda onları silah olarak kullanırlar. Beş büyük savaştan sonra Ghiscar İmparatorluğu’nu yıkıp Valyria Özgür Bölgesi adlı imparatorluğu tüm Köle Körfezi’ne hakim kılarlar.
 •       FÖ 700: Valyria Özgür Bölgesi bugünkü Özgür Şehirler’e yerleşir. Rhoyne Nehri civarında önceden beri yaşayanlar bundan rahatsız olur. Rhoynar Kraliçesi Nymeria çıkan çatışmada başarılı olamayacağını anlar ve tüm halkını toplayıp Dorne’a kaçar. Orada Lort Mors Martell ile evlenir ve Dorne’un tamamını birlikte fethedip tek krallık yaparlar.
 •       FÖ 500: Köleler ayaklanır ve onları taşıyan Valyria gemilerine el koyar. Doğudiyar merkezinin kuzeybatısında coğrafi özellikleriyle doğal olarak korunan bir yerde Gizli Braavos Şehri’ni kurarlar.
 •       FÖ 200: Valyrialılar Batıdiyar’ın doğu kıyısının dışında bulunan Ejderha Kayası adasına el koyar. Targaryen ailesi burayı Yedi Krallık ile ticaret amaçlı kullanır. Efsaneye göre Aenar Targaryen yaklaşan yıkımı rüyasında görüp ailesi için önlem almıştır.
 •       FÖ 100 (Valyria Kıyameti): Valyria Yarımadası’ndaki yanardağlar patlar, burası ejderhaların dinlenme yeri olduğu için çoğu ejderha ölür. Yarımada yanar, yanar, sonunda parçalanır. Kıyametin ardından Valyria kolonileri bağımsızlığını ilan edip dokuz Özgür Şehir olurlar. Böylece Kan Yüzyılı başlar ve bütün kıta birbirine düşer. Doğudiyar’da şiddet durulduğunda Aegon Targaryen Batıdiyar’ı tek krallık yapmıştır.

Batıdiyar: Yüz Krallık Çağı

 •       FÖ 6000-700: Andal İşgali’nden yüzyıllar sonra tüm kıtadaki ufak krallıklar birleşerek daha güçlü milletler kurar, sonunda yedi büyük krallık kalır.
 •       FÖ 4000: Andallar son olarak Demir Adalar’ı işgal eder. Edenler de buranın yerlileriyle kaynaşıp onlardan olurlar.
 •       FÖ 2000-700: “Yedi Krallık” kesin olarak şekillenir. Starklar Boyun’u ele geçirir.
 •       FÖ 4000-700: Demirdoğumlular Hoare Hanedanı ile ana karaya yayılır. Kuzeyde Ayı Adası’ndan güneyde Arbor adasına kadar kıyı şeridinde birçok toprağı ele geçirirler. Ancak diğer büyük krallıklar onları denize döker.
 •       FÖ 400: Bolton Hanedanı’nın çıkardığı ayaklanmalardan birinin bastırılmasında gösterdiği başarıdan dolayı Kuzey Kralı’nın küçük oğlu Karlon Stark’a ödül olarak Boltonların eski topraklarından bir parça verilir. Starkların soyundan gelen Karstarklar böyle kurulur.
 •       FÖ 300: Soylu ilan edilmesinin üzerinden çok geçmeden Frey Hanedanı bir köprü ve iki kaleden oluşan İkizler’i yaptırır. Köprü gelirleri sayesinde Nehir Toprakları’nda önemli bir aile olurlar.
 •       FÖ 60: Aegon’un Batıdiyar’ı fethinden üç nesil kadar önce Demir Adalar Nehir Toprakları’ndan Fırtına Toprakları’na kadar olan yerleri işgal eder. İşgalleri gerçekleştiren Kral Harwyn Hoare’ın torunu Harren Hoare yıllar süren ve çok para harcanan bir inşaatın ardından kıtadaki en büyük ve en sağlam kaleyi yaptırır: Harrenhal.
 •       FÖ 2-FS 1 (Targaryen Fethi): Fatih Aegon Doğudiyar’daki güç mücadelesine katılmaz, Batıdiyar’ı işgal eder. Bugünkü Kızıl Kale’nin olduğu yerden başlayarak elinde kalan üç ejderhayla tam da Harrenhal inşaatının tamamlandığı gün Fetih Savaşı başlar. Aegon savaştaki desteğinden dolayı evlilik dışı kardeşi Orys Baratheon’ı Fırtına Toprakları lordu yapar ve kendi hanedanını kurmasına izin verir. Aegon işgale başladıktan iki yıl sonra Yüce Rahip tarafından kutsanır, o günden itibaren FS 1 yılı başlar.

Targaryen Dönemi

·         FS 37-48: I. Aegon ölünce kardeşinden olma oğlu Aenys kral olur. İnancın Askerleri onun yasal olmadığını söyleyerek ayaklanma başlatır. Aenys güçsüz olduğu için üvey kardeşi Maegor’u Kral Eli yapıp konuyla onun ilgilenmesini ister. Ayaklanma çok kanlı bir biçimde bastırılır. Aenys’in beş yıllık yönetiminin ardından Zalim Maegor yeğenlerinden önce davranıp tahtı ele geçirir.

·         FS 48: Aenys’in oğlu I. Jaehaerys kral olur. Anlaşmaya göre Yedi İnancı Targaryen ensest ilişkisine karışmadığı sürece İnancın Askerleri öldürülmeyecektir. Bu kralın yönetiminde Gece Nöbetçileri büyük bir kalenin ihtiyaçlarını karşılayacak adamı ve kaynağı olmadığı için Kara Kale’ye taşınır.

·         FS 103: Elli beş yıllık yönetimden sonra I. Jaehaerys’in ölümüyle I. Viserys kral olur.

·         FS 129-131: Birleşmiş Yedi Krallık tarihinde ilk büyük sivil savaşın adı Ejderhaların Dansı’dır. I. Viserys’in vasiyeti en büyük çocuğunun, yani kızı Rhaenyra’nın tahta gelmesiyken oğlu II. Aegon kral ilan edilir. Kardeşler ve ejderhalar birbirine düşer. II. Aegon ablasını ejderhasına yedirir, ancak savaş o ölene kadar bitmez. Oğlu III. Aegon tahttayken savaşta ölmeyen son ejderha da hastalıktan ölür.

·         FS 157-161: Genç Ejderha Kral I. Daeron on dört yaşında tahta oturur ve daha o yaşında askeri zekasıyla Dorne’a diz çöktürür. Dorne Fethi’nin kalıcı olması için Martelllerin koltuğuna onların düşmanı Tyrellleri oturtur. Bunun sonucunda zorbalığa maruz kalan Dorne ayaklanır,  I. Daeron öldürülür. Yerine kardeşi Baelor geçer.

·         FS 161-171: Kutsanmış Kral Baelor Dorne ile barışır, evlilik ittifakları düzenler, hükümdarlığı boyunca diyara huzur getirir. O ölünce Kral Toprakları’nda kocaman bir dua evi kurulur. Baelor o kadar dindardır ki Targaryen geleneğini uygulamaz, kız kardeşlerini Kızıl Kale’de bir kuleye kapattırır.

·         FS 172-184: Kral IV. Aegon döneminde kıta tarihinde görülen en kötü yönetim yaşanır. Bu acımasız adamın kardeşi/eşi Naerys’in yanında sarayda tuttuğu dokuz metresi vardır. Evlilik dışı oğlu Daemon’ı yasal oğlu II. Daeron’dan üstün tutar. Daemon babasının armağanı Valyria çeliği kılıcının adını soyadı yapar ve Targaryen soyundan gelen Blackfyre Hanedanı bu şekilde kurulur.

·         FS 195-196: Daemon, II. Daeron’un ebeveynlerinin Kraliçe Naerys ile kardeşi Ejderha Şövalyesi Prens Aemon olduğunu iddia eder. I. Blackfyre İsyanı böylece patlak verir, on binlerce kişi hayatını kaybeder.

·         FS 197: İsyanı bastırmada Dorneluların yardımından dolayı II. Daeron’un kardeşi Prenses Daenerys ile Prens Maron Martell evlenir. Dorne böylece Yedi Krallık’a katılır. Ancak bazı Dorne gelenek ve yasalarının korunmasına izin verilir.

·         FS 209: Düzenlenen bir turnuvada II. Daeron’un küçük oğlu Prens Maekar yanlışlıkla en büyük abisi Aerion’u öldürür. Bu olaydan sonra Maekar’ın en küçük oğlu Yumurta Prens Aegon ile Sör Uzun Duncan dost olur ve birlikte uzak diyarlara gidip maceradan maceraya atılırlar. “Dunk ve Egg” olarak anılırlar. Birkaç ay sonra II. Daeron hastalıktan ölür, yerine oğlu I. Aerys geçer.

·         FS 211: II. Blackfyre İsyanı düzenlenir, ancak uygulanmadan ortaya çıkarılır ve Daemon Blackfyre’ın oğlu ve sadık adamları öldürülür.

·         FS 221-233: I. Aerys ölünce yerine kardeşi I. Maekar geçer. O da kaçak bir şövalyeyle savaşırken ölür. Yerine üçüncü oğlu Aemon’ın kral olması teklif edilir, Hisar’da üstat olan Aemon tahtı geri çevirince Egg diye bilinen kardeşi V. Aegon hüküm sürer ve bu dönemde Yedi Krallık’a barış ve bolluk gelir.

·         FS 234: Tytos Lannister’ın büyük oğlu Tywin Lannister doğar.

·         FS 257-259: V. Blackfyre İsyanı olarak da bilinen Dokuz Metelik Kralları Savaşı’nda gösterdikleri başarıdan dolayı genç şövalye Sör Barristan Selmy ve Karabalık Sör Brynden Tully kahraman ilan edilir.

Deli Kral Dönemi

·         FS 259: Kral Aegon ve oğlu Prens Duncan yangında ölür, diğer oğlu II. Aerys tahta oturur. Siyasi ve askeri konumlardaki yaşlı görevlilerin yerine genç ve hırslı görevliler getirir.

·         FS 260: Dokuz Metelik Kralları Savaşı’nda Hoster Tully Parmaklar’da bir Baelish ile tanışıp oğlu Petyr’ı büyütmek için Nehirova’ya götürür.

·         FS 261: Reyne İsyanı’nı bastıran genç Tywin Lannister Kral Eli olur, ailesinin önemi artar.

·         FS 262: Tywin ve eşi Joanna’nın ikizleri Cersei ile Jaime doğar.

·         FS 266: Joanna Lannister cüce oğlu Tyrion’ı doğururken can verir.

·         FS 270: Aerys akıl sağlığını kaybetmeye başlar. Krallığı asıl Tywin’in yönettiği dedikodusuyla paranoyak olur. Oğlu Rhaegar ı Cersei ile değil, Dorne Prensesi Elia Martell ile evlendirir.

·         FS 280: Yalancı bahar yıllarından birinde büyük bir turnuva düzenlenir. Kazanan Prens Rhaegar olur, ancak Aşk ve Güzellik Kraliçesi olarak eşi yerine Kışyarılı Lyanna Stark’ı seçer. Aynı yıl Aerys Jaime Lannister’ı Kral Muhafızı yapınca babası Tywin küplere biner, çünkü yasal mirasçısı artık cüce oğludur. Kral Eli görevinden istifa edip Casterly Kayası’na döner. Birkaç yıl sonra Rhaegar iddiaya göre Lyanna’yı rızası olmaksızın kaçırır. Kızın büyük abisi ve babası adalet aramaya saraya gider ama öldürülürler.

Robert’ın İsyanı

·         FS 280-281: Babası ve abisinin ölümüyle Kışyarı Lordu olan Eddard Stark Kuzey’in sancak beylerini toplar. Lyanna’nın nişanlısı ve Fırtına Burnu Lordu Robert Baratheon Fırtına Toprakları sancak beylerini toplar. İkisinin de üzerinde emeği büyük olan Vadili Jon Arryn de aynısını yapar. Nehirovalı Lort Hoster Tully kızı Catelyn’i, nişanlısı Brandon öldüğü için, Eddard ile evlendirir. İkinci kızı Lysa da Jon Arryn ile evlenir. Robert’ın arkasındaki üçlü ittifak güçlenir. Robert kardeşi Stannis'i, Baratheon ana yurdunu Tyrell kuşatmasından korumakla görevlendirir.

o   Prens Rhaegar krallık ordusuyla Üç Dişli Mızrak Savaşı’nda Robert’a yenilir.

o   Ayaklanmanın başarılı olduğunu fark eden Kral Aerys küçük oğlunu ve gebe karısını atadan kalma kaleye, Ejderha Kayası’na yollar.

o   Rhaegar ölünce, Lort Tywin hangi tarafa katılacağına karar verir. Krala yardım etmek bahanesiyle başkentin kapılarını açtırır, bunun yerine kenti acımasızca yağmalar. Oğlu Jaime kralı öldürür.

o   Ejderha Kayası’ndaki Kraliçe Rhaella kızı Daenerys’i doğururken can verir. Doğum sırasında çok şiddetli bir fırtına kalan Targaryen donanmasını paramparça eder. İsyancılar peşlerine düşer diye kralın çocukları Özgür Şehirler’e kaçırılır ve orada sürgün kalırlar.

o   Targaryenlerle uzaktan kan bağı olan Robert Baratheon Yedi Krallık’a kral olur. Lannister-Baratheon ittifakını sağlamlaştırmak için Cersei Lannister ile evlenir.

§  Kimi olayların tarihlendirmesi televizyon dizisinde ve kitaplarda farklı olmuştur. Dizinin başladığı yıl FS 298 olarak geçer ve her sezon bir yılı anlatır. Sansür nedenlerinden dolayı da bazı karakterlerin yaşları büyütülmüştür, ayrıca yine aynı nedenlerden dizinin başladığı tarih kitapların başladığı tarihten iki yıl sonra olarak kabul edilmiştir.

·         FS 281: Savaşın son aylarında Robb Stark doğar. Aynı yılın sonlarında Eddard güneyden eve kucağında bir bebekle döner. Onun evlilik dışı oğlu olduğunu söyler, başka da ayrıntı vermez. Jon bebek Kuzey’de soyluların evlilik dışı çocuklarının aldığı Snow soyadını alır.

Kral Robert Dönemi

·         FS 282: Joffrey Baratheon doğar.

·         FS 285: Sansa Stark doğar.

·         FS 287: Arya Stark doğar.

·         FS 288: Bran Stark doğar.

·         FS 289: Greyjoy İsyanı à Lort Balon Greyjoy bağımsızlık arayışına girerek ayaklanma başlatır. Birkaç ay süren çetin bir savaştan sonra Balon yaşayan tek oğlu Theon’u tutsak ve koruma olarak teslim eder. Takip eden bahardan sonra on yıllık bir yaz başlar, bu, tarihteki en uzun yazdır.

o   Robin Arryn doğar.

·         FS 292: Rickon Stark doğar.

·         FS 297: Pentoslu Yargıç Illyrio Mopatis Viserys ve Daenerys Targaryen’i kendi çatısı altında yaşamaya davet eder.

·         FS 298: Birinci sezonun geçtiği yıl. Jon Arryn ölür, yerine Eddard Stark Kral Eli olur. Cersei’nin üç çocuğunun ikiziyle olan ilişkisinden doğduğu ortaya çıkar. Çıktığı avda kaza geçirsin diye Cersei’nin buyruğu üzerine kör kütük sarhoş olana kadar içmesi sağlanan Kral Robert ölür, yerine yasal oğlu Joffrey kral olur. Eddard tahta Robert’ın kardeşi Stannis’i oturtma planları kurduğu için idam edilir. Böylece Beş Kralın Savaşı başlar.

Advertisement