Gameofthrones Wiki
Advertisement

Bir kısım yabanıl savaş tatbikatında.

“Sur’un Ötesi’nde biz kimseye boyun eğmeyiz.” Mance Rayder

Yabanıllar Sur’un kuzeyinde, Yedi Krallık’ın sınırlarının dışında kalan Batıdiyar topraklarında yaşayan topluluktur. Kendilerine Özgür Halk derler, bunun sebebi kendi seçtikleri lider dışında siyasi olarak hiçbir gücü üstün görmemeleridir. Yabanıl, Yedi Krallık’ın onlara taktığı isimdir.

Özünde yabanıllar pek çok farklı boydan oluşmaktadır, ama tarih boyunca zaman zaman birleşerek Sur’un Ötesi’ndeki Kral olarak bilinen tek bir liderin (örneğin Mance Rayder) yönetiminde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. 

Tarih

“Bu topraklar sizin değil! En başından beri burada biz vardık! Sonra siz gelip koca bir sur diktiniz ve burayı sahiplendiniz!” Ygritte

Kuzeyliler gibi yabanılların da soyu İlk İnsanlar’dan gelir. Esasen onlar, sekiz bin yıl önce kurulduğu zaman Sur’un kuzeyinde yaşayan şanssız insanlardır. Ortak etnik kökenlerinin yanı sıra yabanıllar ve Kuzeyliler arasında birçok kültürel benzerlik de bulunmaktadır. Yabanıllar İlk İnsanlar’ın sekiz bin yıl önceki yaşam tarzlarına daha yakınken Kuzeyli kültürü altı bin yıl önce Batıdiyar’ın güneyini işgal eden Andal komşularından etkilenmiştir.

Gel zaman git zaman, Yedi Krallık’ın güney halkı Sur’un asıl yapılma amacını unutup diyarı ilkel ve barbar yabanıllardan korumak için var olduğunu sanırlar. Gece Nöbetçileri ise Sur’un var oluş amacının ak yürüyenlerin diyara geçmesini engellemek olduğunu bilmelerine rağmen, sekiz bin yıldır kimse onları görmediği için artık birincil amaçları yabanılları Sur’un güneyine geçirmemek olmuştur. 

Kültür

Çığlık Geçidi'ndeki Özgür Halk kampı.

Özgür Halk birçok vahşi kabile ve köylülerden oluşur, bunların bazısı uygardır ama çoğu da vahşidir. Azınlık gruplarının farklı yaşam biçimleri ve dilleri olabilir. Sur’un Ötesi’ndeki Kral’ın yönetiminde birleşmedikleri dönemlerde ceviz kabuğunu doldurmayan sebeplerden birbirileriyle çatışmakla meşguller.

Erkeklerin yanında yabanıl kadınları da savaşlara katılır.

Yabanıllar, Kuzey’deki uzak kuzenleri gibi ormanın eski tanrılarına tapar.

Özgür Halk ile Yedi Krallık’ın feodal yönetim sistemi arasındaki önemli bir fark, toplumlarında soylu sınıfını reddetmeleridir. Özgürlüklerini gururla yaşarlar ve sadece seçtikleri liderin emrine uyarlar. Sur’un Ötesi’ndeki Kral seçilmiş olsa bile saltanat kuramaz, yabanıllar savaşta onun kararlarını uygulasalar da onun için tören düzenlemez ve ona “Majesteleri” diye hitap etmezler.

Bir de işin iç yüzüne bakıldığı zaman Özgür Halk o kadar özgürdür ki doğru düzgün kanunları bile yoktur. Her birey gücü yeteni alır, koruyabildiğini elinde tutar. Yedi Krallık’taki derebeyi toplumundan daha acımasızlar, ama daha eşitlikçi bir yaklaşımları var.

Yabanıllar ölenleri gömmez, yakar. Bu, dini bir eylem olmaktan ziyade ak yürüyenlerin ölüleri yaratık olarak diriltmesini engellemek için yapılır. Ateş yakamazlarsa ölünün başını veya uzuvlarını keserler ki dirildiğinde pek fazla sorun çıkarmasın. 

Boylar

Beş Kralın Savaşı sırasında yabanıllar 90 boy ve kabileye ayrılmıştır, bunlardan bazıları ezeli düşmandır. Normalde siyasi olarak birbirinden ayrı olan bu boy ve kabileler, kış gelmeden Sur’un güneyine geçip ak yürüyen tehdidinden sakınmak amacıyla Sur’un Ötesi’ndeki Kral Mance Rayder’ın yönetiminde toplanır. Mance’in ölümünden sonra Tormund ve Jon Snow, ak yürüyenlere ve onların yaratık ordusuna karşı Gece Nöbetçileri’yle güçlerini birleştirmeleri için Özgür Halk’ı ikna etmek üzere Çetinocak’a giderler.

Yabanıl topluluk ve boylarından bazıları şunlardır:

 • Sur’un yakın kuzeyindeki Tekinsiz Orman’da yaşayan sayısız boy. Bunlar genelde yarı göçebe avcılar ve ufak toprak sahipleridir.
 • Thennler, Ayazdiş’in kuzeyindeki bir vadide yaşarlar. Demir döver gibi bronz döverler, yamyamdırlar ve derilerini kazıyarak kendilerine dövme yaparlar.
 • Donmuş Kıyı toplulukları, köpeklerin çektiği kızaklara binerler.
 • Mağara insanları
 • Devler, insan olmayan bir ırktır ve onlar da Mance Rayder’ın yabanıl ordusuna katılmışlardır. Yedi Krallık “yabanıl” derken sadece Sur’un ötesinde yaşayan insan ırkının oluşturduğu boyları kasteder ama devler de yabanılların bir parçasıdır. Bunun bir sebebi de güneylilerin yakın bir zamana kadar devleri efsane sanmasıdır. 

Özgür Halk’ın Önemli Üyeleri

 • Tormund veya Tormund Devfelaketi, Mance’in yardımcılarından biriydi. Artık lider.
 • Orell, Mance’in adamlarından biri, vargdır. Ölümü Jon Snow’un elinden olmuştur.
 • Ygritte, bir kadın savaşçı. Jon Snow’la ilişkisi vardı. Kara Kale Savaşı’nda Olly öldürdü.
 • Kemik Lordu, savaşçı bir topluluğun meşhur lideri, Mance’in müttefiği. Tormund öldürdü.
 • Karsi, Mance’in ordusundan bir kabilenin kadın reisi. Çetinocak’ta yaratıklar öldürdü.
 • Craster, Gece Nöbetçileri’nin namussuz işbirlikçisi, çıkarcılığıyla tanınır. İsyanda öldürüldü.
 • Gilly, Craster’ın sürüyle eşi/kızından biri.
Advertisement