Gameofthrones Wiki
Advertisement

Kıyamet, Valyria Yarımadası'nı sular altında bırakmış ve Valyria şehrinin sonunu getirmiştir.

Kıyamet diye anılagelen bir olay Valyrialıları, başkentlerini ve civar toprakları harabeye çevirdi. Yarımada paramparça oldu ve bugünkü Tüten Deniz’i oluşturdu. Tüm ejderhaların kaybolduğuna kanaat getirildi. Tıpkı Valyrialıların bilgeliği, büyüleri ve yazılı tarihi gibi… Koca imparatorluk bu şekilde son buldu.” Viserys Targaryen

Valyria Kıyameti (Doom of Valyria) Beş Kralın Savaşı’nın başlamasından yaklaşık dört yüz yıl önce gerçekleşen korkunç bir felakettir. Özgür Valyria Bölgesi'nin yok olmasına ve dolaylı olarak da Batıdiyar’daki Yedi Krallık’ın Targaryen Hanedanı tarafından fethedilmesine neden olmuştur.

Tarih

Patlayan bir yanardağın altında yanan bir şehir ve karşısında bir ejderha ile Valyria Kıyameti dizinin girişinde sanatsal olarak anlatılıyor.

Geçmiş

Yaklaşık beş bin yıl boyunca Özgür Valyria Bölgesi halkı, güçlerine güç katan ejderhaları sayesinde Doğudiyar kıtasında baskın olarak varlığını sürdürmüştür. Yükseliş dönemindeyken, bilinen dünyanın neredeyse yarısını oluşturan Doğudiyar'ın büyük bir kısmına egemen olmuştur. Ancak, sonraki yıllarda Kıyamet adıyla anılacak olan felaket Valyria’nın başkentini, halkını ve civar toprakları yıkıp harap eder. Valyria şehrinin yakınındaki yanardağ patlamaları ve takip eden depremler sonucunda başkentteki ve civar bölgelerdeki her şey yanıp küle döner. Valyria Yarımadası paramparça olur ve okyanusa karışarak Tüten Deniz’i oluşturur. Burada şeytanların cirit attığı düşünüldüğü için hiçbir denizci buradan geçmeye cesaret edemez.

Kıyamet’in gerçek sebebi tam olarak bilinmiyor: Kimi yanardağ patlamasının bir doğal afet olduğuna inanırken kimi de Valyrialıların büyü yapa yapa bunu tetiklediğine inanıyor. Nedeni ne olursa olsun Valyria yok oldu ve güç merkezi olduğu imparatorluk da çöktü. İmparatorluğu yöneten büyük ailelerden sadece Targaryenler kaldı. Bu aile Kıyamet’ten yıllar önce Ejderha Kayası’nda kurulmuştu. En önemlisi de, bu aile Kıyamet’ten sağ çıkabilen ve aynı zamanda bilinen dünyadaki tüm ejderhalara sahipti.

İmparatorluğun kalbi parçalanınca, yok olmayan topluluklar bağımsızlığını geri kazanır ve aralarında uzun süren ve vahşi bir egemenlik savaşı başlar. Bu topluluklardan bir kısmı batıda Özgür Şehirler’i, bir kısmı da doğuda Köle Körfezi şehirlerini kurar.

Kıtanın merkezindeki Dothrak Denizi’nin ovalarından kalkıp savunmasız kalan Valyria’yı yağmalayan Dothraklara göre Kıyamet onların altın çağını getirmişti.

Valyria’dan kaçan kölelerin kurduğu ve Doğudiyar'ın kuzeybatı ucunda bulunan saklanmış şehir Braavos, artık dünyaya açılır. Bu ada, imparatorlukla ekonomik veya siyasal bir bağlantısı olmadığı için diğer topluluklar gibi kaderine terk edilmez ve dengesini korur. Bu sayede de Özgür Şehirler’in en güçlüsü haline gelir.

Dördüncü Sezon

Babasından yeni dövülmüş, Valyria çeliği bir kılıç alan Jaime Lannister, Valyria Kıyameti’nden beri kimsenin Valyria çeliğinden yeni bir silah üretmediğini belirtir. Tywin, kılıcın (Yeminkâr) aslında daha önceki bir kılıçtan (Buz) yeniden dövüldüğünü açıklar.

Beşinci sezonda Valyria harabeleri.

Beşinci Sezon

Sör Jorah Mormont, esir aldığı Tyrion Lannister ile birlikte Volantis’ten Meereen’e doğru yelken açar. Korsanları ve köle tacirlerini atlatmak için, bir kısmı sular altında kalan Eski Valyria harabelerinden geçerler. Bir şiir okurlar ve gökte Drogon’un uçtuğunu görürler. Tam bu sırada taş adamların saldırısına uğrarlar.

Advertisement