Gameofthrones Wiki
Advertisement

Dorne Yedi Krallık’ı oluşturan dokuz bölgeden biridir. Batıdiyar kıtasının güney ucundadır. Kuzey’den binlerce kilometre uzaktadır, sert çöl iklimine sahiptir. Dornelular Yedi Krallık’tan kültürel olarak ayrılır, çünkü soyları büyük oranda Rhoynar göçmenleri ile yaklaşık bin yıl önce aralarına karıştıkları Andallar ve İlk İnsanlar’dan oluşan yerli halktan oluşur. Bu nedenle kıtadaki diğer bölgelerden daha farklı gelenekleri vardır.

Fatih Aegon’un işgalinden önce Dorne bağımsız bir krallıktı. O geldikten sonra da bağımsızlığını koruyabilen tek krallık oldu. Bundan yaklaşık iki yüz yıl sonra, Robert’ın İsyanı’ndan yüz yıl önce, barışçıl evlilikler ile Yedi Krallık’a katılmıştır. Fethedilmediği için de birçok gelenek ve yasalarını korumalarına izin verildi, miras paylaşımında kadın-erkek eşitliği bunlardan biri. Bu farklılıklardan dolayı Dornelular özgürlüğüne düşkündür, “ulusal kimlikleri” oldukça güçlüdür.

Dorne’u Martell Hanedanı, Güneş Mızrağı kalesinden yönetir. Dorne’da doğan soyluların evlilik dışı çocukları Sand (Kum) soyadını alır. Dorne’da yaşayan insanlara Dornelu denir.

Kum Yılanları’nın ayaklanmasından sonra Martell Hanedanı’nın bilinen tüm yasal üyeleri öldü, bölgeyi Ellaria Sand yönetmeye başladı.

Coğrafya

Genel Bakış

Batıdiyar’daki tek çöl Dorne’dadır. Kurak ikliminden dolayı nüfusu çok azdır. Tüm kıtada turunçgil ve baharat yetişen tek bölge burasıdır. Dorne şarabı da tüm kıtada ünlüdür.

Dorne Fırtına Toprakları’ndan Dorne Denizi ile ayrılır, üç tarafı okyanusla çevrilidir. Dorne kıyıları kayalıktır ve pek çok uçurumu barındırır. Tek limanı Güneş Mızrağı bile önemli bir ticaret merkezi değildir. Ancak Dornelular Batıdiyar’ın geri kalanından çok Doğudiyar ile alışveriş yapar.

Dorne yarımadası ile Batıdiyar’ın geri kalanı arasında ulaşım çok zor, çünkü Dorne sınırlarında Kızıl Dağlar var. Tek tük geçitleri olan bu dağlar Menzil’i, Fırtına Toprakları’nı ve Dorne’u birbirinden ayırır. Dorne’un merkezi, Kızıl Dağlar’ın doğusunda kalır, tamamen çölle kaplı olduğu için burada yaşayanların sayısı yok denecek kadar azdır. Nüfus kıyı şeridinde ve dere kenarlarında yoğundur. Doğu kıyısındaki nüfusun aslında toplam nüfusu temsil ettiğini bilmeyen turistler burayı çok daha kalabalık sanır. Dorne’un doğusu bile kuraktır, ancak su kenarlarındaki vadiler tarıma elverişlidir.

Karadan ulaşım büyük bir ordu için çok zordur. Burada, Kral Yolu gibi geniş bir geçit yoktur.

Yerleşkeler

 • Güneş Mızrağı; Martell Hanedanı’nın evi ve bölgenin başkenti.
  • Kalaslı Kasaba; Dorne’un tek limanı ve en önemli beldesi. Ortalama bir Batıdiyar beldesinden daha küçük. Doğu kıyısında bulunuyor.
 • Blackmont; Dorne’un batısında Menzil sınırında bulunan bir kale. Blackmont Hanedanı’nın evi.
 • Kayan Yıldız; Dorne’un batısında Menzil sınırına yakın bir kale. Dayne Hanedanı’nın evi.
 • Kral Mezarı; Dorne’un kuzeybatısında Fırtına Toprakları sınırına yakın bir kale. Manwoody Hanedanı’nın evi.
 • Kumtaşı; Dorne’un güneybatısında bulunan bir kale. Qorgyle Hanedanı’nın evi.
 • Cehennem Çukuru; Dorne’un güneybatısında bulunan bir kale. Uller Hanedanı’nın evi.
 • Tor; Dorne’un kuzeyinde, Dorne Denizi kıyısında bir kale. Jordayne Hanedanı’nın evi.
 • İnayet; Dorne’un merkezinde bir kale. Allyrion Hanedanı’nın evi.
 • Tuz Kıyısı; Dorne’un güney kıyısında bulunan bir kale. Gargalen Hanedanı’nın evi.
 • Limon Ormanı; Dorne’un doğusunda bir kale. Dalt Hanedanı’nın evi.
 • Su Bahçeleri; Güneş Mızrağı’na çok yakında bir saray, Martell Hanedanı üyeleri dinlenmek için burada kalır.
Advertisement