Gameofthrones Wiki
Advertisement

Doğudiyar (Essos), Batıdiyar’ın doğusundan bilinen dünyanın en doğu ucuna kadar uzanan muazzam bir kara parçasıdır. Kuzeydoğusunda Özgür Şehirler, iç kısmında Dothrak Denizi ve güney kıyısında Ejderha Körfezi bulunmaktadır. Doğudiyar’ın kuzey ve batı kısımlarında ılıman iklim, güney ve doğu kısımlarında tropikal iklim yaşanmaktadır.

Kıtanın en doğu ucunun haritası tam olarak çıkarılmamıştır. Dorne çöllerinden Sur’un kuzeyindeki kutup bölgelerine kadar uzanan Batıdiyar kıtası kuzeyden güneye Doğudiyar’dan çok daha uzundur. Fakat doğusundan batısına seyahat etmek çok daha kısa sürer. Doğudiyar ise tam tersine doğu-batı yönünde genişçe uzanır ve kuzey-güney uçları arası daha kısa mesafedir. Doğudiyar’ın batı kıyısında en kuzeyde bulunan Braavos, Arryn Vadisi ile; en güneyde bulunan Tyrosh da Dorne ile aynı enlemdedir. Bu son ikisini birbirinden ayrı tutan Basamaktaşları denen bir takımadadır. Kuzey-güney uçların arasında bir yerde kalan Pentos ise Kral Toprakları ile aynı enlemdedir.

Bölgeler

Özgür Şehirler'in dokuzunun da konumunu gösteren harita

Özgür Şehirler

Dokuz özgür şehir, yıkılışından önceki Özgür Valyria Bölgesi’nin kolonileriydi. İçlerinden yalnızca Braavos istisnadır, o da Valyria’da kölelikten kaçan mülteciler tarafından kurulmuştur.

Braavos, Lorath, Lys, Myr, Norvos, Pentos, Qohor, Tyrosh, Volantis

Bunların hepsi şimdi değişken ittifaklar kuran, toprak ve kaynaklar için birbiriyle yarışan bağımsız birer şehir devletidir. Doğudiyar’ın batıya yakın kısmında bulunurlar, Batıdiyar’dan Dar Deniz ile ayrılırlar ve canlı tuttukları ticaret sayesinde Yedi Krallık’la bağlantı halindedirler. Doğudiyar’ın batı tarafları kuzeyde engebeli tepelere, güneyde geniş düzlüklere sahiptir.

Valyria Yarımadası

Özgür Valyria Bölgesi olarak bilinen antik imparatorluk Özgür Şehirler’in güneydoğusunda bulunan bir yarımadada kurulmuştur. Valyrialıların gücü yanardağlarda bulup evcilleştirdikleri ve savaş silahı olarak sırtına bindikleri heybetli ejderhalardan gelmektedir. Valyria Yarımadası kuzeydoğudaki Özgür Şehirler ve doğudaki Ejderha Körfezi’nin arasında kalır. Bu iki bölge arasında seyahat edenler yarımadanın etrafından geçmek zorundadır.

Batıdiyar ve Doğudiyar ile birlikte Valyria'nın konumunu gösteren harita.

Yaklaşık 400 yıl önce Valyria Kıyameti denen olay Valyria İmparatorluğu'nu yok etti ve yarımada parçalanıp bir adalar zincirine dönüştü. Yüz yıllar sonra hala denizciler Tüten Deniz denen bu yere gitmekten çekinirler. Harabe olmuş eski Valyria şehri bugün hem merak hem korku salar, çünkü oraya gidenlerden dönenlerin sayısı çok azdır.

Takip eden bir iki yüz yılda imparatorluğu yeniden kurmak için koloniler birbiriyle savaşa girmiştir. İmparatorluk soyundan gelen son aile ise kıyametten kurtulan son ejderhaları da elinde bulunduran Targaryenlerdir. O sırada bu aile Batıdiyar kıyısındaki Ejderha Kayası denen adada yaşamaktaydı ve koloni savaşlarına katılmaktansa batıyı fethedip bu yeni kıtada yeni bir krallık kurmayı seçtiler. Koloniler arasından Lys ve Myr o zamandan beri düşmandır. Özgür Şehirler’in güçlü şehri Volantis son üç yüz yıldır sadece ticarete odaklandığı için en güçlü şehir olarak adını duyuran Braavos olmuştur.

Ejderha Körfezi

Valyria Yarımadası’nın kuzeydoğusunda kalan körfezdir. Ejderha Körfezi kuzeyindeki Dothrak Denizi’nden ve doğusundaki Kızıl Çöl’den sıradağlarla ayrılır. Buranın bir kısım halkı, Valyria’nın eski düşmanı Ghis soyundan gelir. Valyria İmparatorluğu yükselişe geçtiğinde onun karşısında durabilecek tek büyük güç Ghis’ti, fakat süregelen savaşlardan sonra Ghisliler de Valyria ejderhalarıyla başa çıkamayıp boyun eğdi. Bugün Ejderha Körfezi’nin üç ana şehri kuzeyden güneye Meereen, Yunkai ve Astapor’dur. Eski Ghis şehri ise harabedir.

Eski adı Köle Körfezi olan Ejderha Körfezi uluslararası köle ticaretinin merkezidir. Yakın zamanda Daenerys Targaryen bölgede askeri harekat düzenledi, Astapor ve Yunkai şehirlerini ele geçirdi, sonra da Meereen’i alıp kendini bu şehrin kraliçesi ilan etti. Köleliği bitirmeye kararlı olan Daenerys Meereen’de köleliği yasakladı. Ancak ordusu çekilir çekilmez Astapor ve Yunkai kontrolden çıktı. Ama Daenerys ejderhalarıyla onları bir kez daha yenerek buranın adını değiştirdi, bu şekilde köleliğin tamamen bittiğini anlatıyordu.

Dothrak Denizi

Dothrak Denizi'nin konumunu gösteren harita

Burada bulunan ovalar Doğudiyar’ın iç kısımlarını örter ve muazzam büyüklüktedir, adeta bir “çayır denizi” gibidir. Buranın yerli halkı, Dothraklar diye bilinen vahşi ve göçebe savaşçılardır. Onlara ait olup da yerleşik yaşamın bulunduğu tek şehir, Dağların Anası diye bilinen ıssız bir dağın gölgesinde kurulmuş Vaes Dothrak’tır.

Dothrak Denizi çok geniş bir alan kaplar. Özgür Şehirler'in doğusunda, Valyria Yarımadası’nın kuzeydoğusunda ve Ejderha Körfezi’nin hemen üstündedir. Dothrak Denizi’nin doğu sınırı nasıldır bilinmez, çünkü Doğudiyar kıtasının şimdiye kadar keşfedilen en doğu kısmı burasıdır.

Lhazar

Dothrak Denizi'nin güneydoğusunda, Kızıl Çöl'ün kuzeyinde bulunan dar bir kara parçasıdır.

Kızıl Çöl

Ejderha Körfezi'nin doğusunda bulunan kurak bir bölgedir.

Qarth'ın konumunu gösteren harita

Qarth

Burası Ejderha Körfezi’nin doğusunda, Kızıl Çöl’ün güneyinde ve Yeşim Denizi’nin kıyı şeridinde bulunan çok büyük bir ticaret merkezidir. Doğudan batıya ve kuzeyden güneye dünyaca yapılan ticaretlerde doğal bir merkez görevini üstlenmiştir. Qarth, Batıdiyar sakinlerinin ticaret anlaşması yaptığı en uzak doğu bölgesidir, fakat yine de Özgür Şehirler ile daha yoğun ticaret yapılır. Bu sebepten dolayı Batıdiyar halkı Qarth’ı egzotik ticari ürünler ve baharatlarla dolu ilginç bir yer olarak görür.

Asshai, Yeşim Denizi ve uzak doğu toprakları

Batıdiyar sakinleri, Qarth ve Yeşim Denizi civarını iyi bilmez ve haritalarına da çizmezler. Yi Ti şehri gibi yarı efsane konumlar duyulmuş olsa da ve hatta uzak doğulu insanlar bazen uzak batıya seyahate gitse de, Batıdiyar’da onları gören pek yoktur. Bu yarı efsane gizemli bölgelerden en önemlisi Asshai’dir, burada pek çok büyücü ve sihirli rahibenin yaşadığı söylenir.

Büyük bir ada olan Ibben Doğudiyar’ın uzak kuzeydoğusunda Titreyen Deniz’in kutup sularında yer alır. Doğudiyar’ın uzağında kalır ama kendi başına bir kıta olabilmek için çok küçüktür (bugünkü İzlanda boyutunda). Vaes Dothrak ve Qarth ile hemen hemen aynı boylamdadır. Mesafenin uzunluğuna rağmen balina avlayan ve Eskimolara benzeyen Ibbenliler dünya okyanuslarını boydan boya geçer ve Doğudiyar’ın çoğuyla, bazen de Batıdiyar’la ticarette bulunurlar.

Bonus

2012'de güncellenen Buz ve Ateşin Şarkısı haritası

Taht Oyunları isimli televizyon dizisinin konu aldığı Doğudiyar kıtasının en doğusu bilinmez. Bununla birlikte ilk kitabı 1996'da yayımlanan kitap dizisinin yazarı George R. R. Martin Doğudiyar haritasını güncelledi ve yeni haritaya kitaplarda veya dizide adı geçmeyen yeni bir kıta (Ulthos) ekledi. Güncel harita 2012 yılında yayımlanan Buz ve Ateşin Diyarı isimli kitapta yer alıyor. Bu kitap, Buz ve Ateşin Şarkısı isimli kitap dizisindeki karakterleri, olayları ve konumları açıklamak için yazılmış olup öyküler, haritalar ve çizimlerle doludur.

Advertisement