Gameofthrones Wiki
Advertisement
"Dar Deniz’in ötesinde kaldıkları sürece bir milyon Dothraklı da olsa diyara karşı tehdit oluşturamazlar."
Eddard Stark, Kral Robert Baratheon’a.[src]

Dar Deniz iki kıtayı birbirinden ayırır.

Dar Deniz (the Narrow Sea) Batıdiyar kıtasının doğusunda kalan denizdir. Batıdiyar’ı ondan daha geniş olan Doğudiyar kıtasından ayırır. Deniz, doğu-batı yönünde gerçekten de dardır ve geçmesi kolaydır. Ancak, iki kıta arasında ticaret yapılmasına ve kültürel aktarıma olanak sağlaması bir yana, Yedi Krallık ile Özgür Şehirler arasında büyük çaplı bir askeri hücum veya işgal yapılmasını engelleyecek bir genişliğe sahiptir.

Coğrafi Yapı

Dar Deniz Vadi’nin doğusundan Dorne’un kuzeydoğusuna doğru akar. Kuzeyden kutup okyanusu Titreyen Deniz’e açılır. Güneyde kendisinden büyük olan Yaz Denizi’nden, adalar zinciri olan Basamaktaşı’yla ayrılır. Basamaktaşı adaları Dorne Silahı denen ve iki kıtayı birbirine bağlayan, ancak on iki bin yıl önce yok edilen kara parçasının kalıntısıdır.

Advertisement