FANDOM


Casterly Kayası, Lannister Hanedanı evidir. Batıdiyar'ın batı kıyısında bulunmaktadır. Günbatımı denizine bakan altı kayakardan oluşan bir yerdir. Burası Yedi Krallık'ın en güçlü ve zengin hanedanının evidir. Kayaların üstünde bir kale vardır.

Tarihi

Efsaneye göre bu kale, Casterly Hanedanı'na aitti. Casterlyler bu kayanın eski krallarıydı. Akıllı Lann diye biri, kralı akıl oyunlarıyla indirmiş ve bu hanedanı kovmuştur. Daha sonra Lannister Hanedanı'nı kurmuştur. Bu olay binlerce yıl önce Kahramanlar Çağı zamanında olmuştur.

Ev Sahipleri

Bulunan Hanedanlar

- Lannister Hanedanı

- Casterly Hanedanı - (eskiden)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.