Gameofthrones Wiki
Advertisement

Batıdiyar kıtası ve Doğudiyar kıtasının batı kıyısı.

"Yanlış yöne gidiyorsun… Batıdiyar batıda."
Tyrion Lannister[src]


Batıdiyar (Westeros), bilinen dünyanın uzak batısında bulunan kıtadır. Taht Oyunları dizisindeki olayların büyük bir kısmı bu kıtada geçer. Bilinen diğer iki kıta sırasıyla Doğudiyar ve Güneydiyar'dır. Batıdiyar ile Doğudiyar kıtaları arasında sınırı belirleyen Dar Deniz’dir.

En uzak kuzeydeki Sur’un Ötesi hariç tüm kıta Yedi Krallık adlı tek bir siyasi varlıktan oluşur. Yedi Krallık ve Batıdiyar isimleri normalde birbirinin yerine de kullanılabilir.

Coğrafi Yapı ve İklim

Batıdiyar’ın batısında Günbatımı Denizi, güneyinde Yaz Denizi ve doğusunda Titreyen Deniz ile Dar Deniz vardır. Kıtanın kuzey ucu tespit edilmemiştir ama kuzey kutbuna bağlandığı düşünülür. Gerçek yaşamdaki Büyük Britanya ile benzer bir coğrafi yapıya sahiptir.

İklim kıta boyunca değişkendir. Sur'da ve daha kuzeyinde kutup iklimi yaşanırken uzak güneyde çöl iklimi yaşanır. Kar yağışının yıllarca süren yazlarda bile yaygın olduğu tek yer Kuzey'dir. Bu yüzden en uzak kuzeydeki Sürekli Kış Toprakları’nın haritası bile çıkarılmamıştır. Uzak güneyde hava sıcaklığı yüksektir ve tüm kıtada bir tek Dorne’da çöl vardır. Burada ise neredeyse hiç kar yağmaz. Kıyıdan uzakta dikkate değer adalardan bazıları şunlardır: Ayı Adası, Demir Adalar, Tarth ve Ejderha Kayası.

Batıdiyar, doğusundaki Doğudiyar kıtasından Dar Deniz ve Basamaktaşı adaları ile ayrılır. Yaz Denizi’nin güneydoğusunda kalan bir başka kıta daha vardır: Güneydiyar. Bu kıtanın birçok bölümü keşfedilmemiştir ve civardaki adaların tersine Batıdiyar ile arasında ticaret gibi bir bağı yoktur.

Batıdiyar ve Doğudiyar'da mevsimler genellikle en az bir iki yıl sürmek üzere çeşitli uzunluklarda geçer. Ama bu uzunluk hiçbir zaman kesin olarak tahmin edilemez. Dizi başladığında dokuz yıldır yaz mevsimi yaşanmaktadır, aynı uzunlukta bir kışın takip etmesinden korkulmaktadır. Doğudiyar toprakları kutup bölgesine kadar uzanmadığı ve ekvatora yakın olduğu için daha ılıman bir iklime sahiptir.

Kuzey'de kışlar son derece çetin geçer, bu sebeple soylu aileler evlerini daha elverişli topraklara kurmuştur. Kıtlığa ve açlığa karşı pek çok önlem alınmasına rağmen bunların bir kısmı sonuç vermediği için Kuzey'in geniş toprakları az bir nüfus barındırır.

Nüfus

En az nüfus Dorne’dadır. Yüz ölçümü çok küçük olduğu için Demir Adaları’nın nüfusu da azdır. En seyrek nüfuslanmış bölge ise Kuzey’dir. Diğer yandan verimli topraklara sahip ve zengin Menzil ile takip eden sırada Nehir Toprakları en fazla nüfusa sahip bölgelerdir.

Tarih

On iki bin yıl önce Batıdiyar doğayla uyum içinde yaşayan, insan olmayan ve minyon bir ırk olan Ormanın Çocukları’nın yurdudur. İlk İnsanlar Dorne’dan silahlarıyla gelip kıtayı işgal edince iki ırk arasında çatışma çıkar. Bu çatışmada ormanın çocuklarının sihirle Dorne askeri gücünü yok ettiği, bunun sonucunda da Basamaktaşı adalarının oluştuğu söyleniyor. Bundan sonra iki taraf anlaşmaya varır.

Sekiz bin yıl önce Batıdiyar bir nesil boyunca devam eden kış mevsiminde ak yürüyenler tarafından işgal edilir. İki ırk güçlerini birleştirerek Şafak Savaşı’nda zafer kazanır ama ormanın çocuklarının soyu neredeyse tükenir.

İki bin yıl önce Andallar Dar Deniz’den çıkagelir ve kıtayı işgal eder. Kıtanın güney yarısını elde etmelerine rağmen kuzeyden geri püskürtülürler. Zaman içinde ufak milletlere bölünürler.

Dört yüz yıl önce Valyria volkanik bir patlama sonucu felakete uğrar. Orada yaşamakta olan Targaryen Hanedanı’nın torunları bundan yüz yıl sonra bir ufak ordu ve üç ejderha ile Batıdiyar’ı işgal eder. Fatih Aegon altı krallıktan sadakat sözü alır. Birkaç nesil sonra Dorne ile barış ittifakı yapılınca da “Yedi Krallık” tamamlanır.

Bölgeler

Batıdiyar’daki bölgeler: Kuzey (gri), Nehir Toprakları (yeşil), Vadi (mavi), Batı Toprakları (kırmızı), Demir Adalar (sarı), Menzil (açık yeşil), Taç Toprakları (pembe), Fırtına Toprakları (kahverengi) ve Dorne (mor). Yabanıl bölgesi ise siyah ile gösterilmiştir.

Yedi Krallık dokuz yönetim bölgesine ayrılmıştır. Bunlardan yedisi Targaryen fethinden önce bağımsız krallıktır. Taç Toprakları dışında her bölge çok güçlü ve soylu bir hanedan tarafından Demir Taht’taki kralın emri altında yönetilmektedir. Bu bölgeler:

Kuzey

Stark Hanedanı tarafından Kışyarı kalesinde yönetilir. Burada evlilik dışı doğanlar Kar soyadını alır. Burası Batıdiyar’ın en geniş topraklarına ve en seyrek nüfusuna sahiptir. Gece Nöbetçileri de Kuzey’in sınırlarındadır.

Vadi

Arryn Hanedanı tarafından Kartal Yuvası kalesinde yönetilir. Burada evlilik dışı doğanlar Taş soyadını alır. Burası oldukça dağlık ve tekinsiz bir bölgedir.

Nehir Toprakları

Tully Hanedanı tarafından Nehirova kalesinde yönetilir. Burada evlilik dışı doğanlar Nehir soyadını alır. Taşlı Sept buranın önemli yerlerindendir. Nehir Toprakları kıta merkezine yakın olduğundan tarih boyunca birçok savaş görmüştür. Burası Aegon’un işgalinden yüz yıl önce demirdoğumlulara yenilir ve sekizinci bağımsız krallık olarak sayılmaz. Kıtanın en verimli topraklarından ve en fazla nüfuslarından birine sahiptir.

Batı Toprakları

Lannister Hanedanı tarafından Casterly Kayası kalesinde yönetilir. Burada evlilik dışı doğanlar Tepe soyadını alır. Burada altın ve gümüş madenleriyle dolu, irili ufaklı pek çok tepe vardır.

Demir Adalar

Greyjoy Hanedanı tarafından Pyke kalesinde yönetilir. Burada evlilik dışı doğanlar Pyke soyadını alır. Buranın savaşçı yerlileri kendilerine demirdoğumlu der. Bu insanlar çok isyan çıkarır ve savaşmaya meraklıdır.

Taç Toprakları

Demir Taht’taki kral tarafından Batıdiyar’ın en büyük şehri olan Kral Toprakları’nda yönetilir. Burada evlilik dışı doğanlar Su soyadını alır. Karasu Koyu ve Dar Deniz’deki bazı adalar kıyı boyunca uzanır.

Fırtına Toprakları

Baratheon Hanedanı tarafından Fırtına Burnu kalesinde yönetilir. Burada evlilik dışı doğanlar Fırtına soyadını alır. Ortalama zenginliğe ve nüfusa sahip adalardan oluşmaktadır. Bol yağış alan bir bölgedir ve ormanlık alanı fazladır.

Menzil

Tyrell Hanedanı tarafından Yüksek Bahçe kalesinde yönetilir. Burada evlilik dışı doğanlar Çiçek soyadını alır. Buranın en önemli yeri ve aynı zamanda limanı, Batıdiyar’ın ikinci en büyük şehri olan Eski Şehir’dir. Bereketli topraklar çok güçlü bir orduya sahip olmalarını ve Lannister’dan sonra en zengin aile olmalarını sağlamıştır.

Dorne

Martell Hanedanı tarafından Güneş Mızrağı kalesinde yönetilir. Burada evlilik dışı doğanlar Kum soyadını alır. Dorne halkı kıtanın geri kalanından deniz ve dağlarla ayrılır. Bu yüzden demirdoğumlular veya Kuzeylilerden bile daha milliyetçidirler. Robert’ın İsyanı'nda çok önemli Dorne soyluları öldürüldüğünden beri etliye sütlüye karışmayan, kendi halinde bir siyaset izler.

Sur’un Ötesi

Demir Taht’tan bağımsız ve Yedi Krallık’tan Sur ile ayrılan çok geniş ve karla kaplı bir çorak arazidir. Sur’a tırmanıp diyara saldırı düzenlemeye çalışan Yabanıllar isimli kabile insanları burada yaşar.

Advertisement