FANDOM


Västeros (Westeros) är den kontinent som ligger längst väster ut i Den kända världen. Det smala havet
Image

separerar Västeros från kontinenten Essos. De mesta av handlingen i Game of Thrones sker i Västeros.

Författaren till bokserien, George R.R. Martin har sagt att kontinenten Västeros är ungefär samma storlek som den verkliga kontinenten Sydamerika.

Nästan hela kontinenten, bortsett från områdena längst norrut bortom muren, styrs av en enda politisk enhet som kallas de sju konungarikena. Riket styrs av kungen av Andalalerna, Rhoynarerna och De Första Människorna och han regerar från Järntronen i huvudstaden Kungshamn (King's Landing). Termerna "De Sju Konungarikena" och "Västeros" används omväxlande

Människor och saker från Västeros kallas "Västerosier".

Geografi Redigera

Västeros gränsar i väster till Solnedgånshavet, i söder till Sommarhavet och i öster till det Smala havet och det Huttrande havet. De mest nordliga delarna av kontinenten har inte kartlagts, men tros sträcka sig till den norra polarisen. Kontinentens är geografiskt och geometriskt liknande till den verkliga ön Storbritannien. Landmassan är smal, cirka 150 mil bred på det bredaste stället, men lång och sträcker sig nästan 350 mil från södra Sommarhavet till Muren som markerar den norra gränsen av De Sju Konungarikena. Omfattningen av de vilda länderna bortom Muren är okänd.

Kontinentens terräng varierar oerhört. Det finns ett antal bergskedjor, såsom Månbergen i Dalen (också kallat Arryndalen), De Röda Bergen i Dornien och Frosttänderna bortom Muren. Det finns också flera omfattande flodnätverk, framför allt floden Treudden och dess många bifloder, men också Svartvattenforsen, Vita Kniven, Mander och Grönblodet.

Klimatet varierar mellan extrem värme och kyla över den stora kontinenten. Norden är den enda regionen där snöfall är vanligt, även i mitten av flera års långa "somrar". Bortom Muren blir temperaturen ännu lägre och Spökskogen sträcker sig in i de riktigt kalla polarområdena. Längst i söder blir klimatet varmare och torrare, och Dorne innehåller kontinentens enda öknar. Det finns flera öar inkluderat Björnön, Skagos, Järnöarna, Tarth, Draksten och Arbor.

Kontinenten är också hem till enorma skogar, såsom Spökskogen bortom Muren. Söder om Muren, i De sju Konungarikena finns det tre stora skogsregioner: Vargsskogen runt Vinterhed, Kungaskogen söder om Kungshamn som gränsar mot den norra gränsen av Stormländerna och Regnskogen i den södra halvan av samma region. Ett stort antal mindre skogsområden finns på kontinenten.

Västeros separeras från den östra kontinenten Essos av Det Smala Havet men även av ökedjan som kallas Stegstenarna. Enligt myten är Stegstenarna en kvarleva av en uråldrig landbrygga som band ihop Västeros och Essos och som sedan förstördes i en katastrof för över tio tusen år sedan.

Liksom den stora östra kontinenten Essos, finns det även andra länder och landmassor i världen. Sommaröarna ligger söder om Västeros och det är regelbunden handel mellan öarna och De sju Konungarikena. Den farliga, mestadels outforskade kontinenten Sothoryos ligger sydöst i Sommarhavet, men det finns lite kontakt mellan den och Västeros. Det finns några få kända öar i Solnedgångshavet till väster om Västeros, men man vet inte hur många. Öster om norra Västeros ligger ön Ibben, hem till handlare och valjägare, som då och då handla med De Sju Konungarikena och de fria städerna i Essos.

Klimat och årstider Redigera

Västeros klimat skiftar från en subarktiska ödemarker i längst norrut, bortom Muren, till ökenklimat längst söderut längs halvön Dorne. I normala fall har områdena längst norrut fortfarande lätta snöfall,

Image-1

även i de längsta somrarna, medan Dorne nästan aldrig ser snö, även under de svåraste vintrarna.

Både Västeros och Essos upplever årstider av varierande längd, vanligtvis varar varje åtminstone ett par år. Längden av årstid är helt oförutsägbara och varierar slumpmässigt. Mästers i Citadellet håller ett vakande öga på längden av dagarna för att försöka förutsäga hur länge den nuvarande säsongen kommer att pågå, men detta är en inexakt vetenskap i bästa fall.

Vid den tidpunkt då serien börjar har världen upplevt en sommar som har pågått i nio år, vilket är ovanligt långt och maesterna befarar att en lika lång vinter kommer att följa. Westeros sträcker mycket längre norrut än Essos, och är därför mycket mer negativt påverkat av långa vintrar, medan Essos, som sträcker sig nära ekvatorns regioner normalt är varmare.

I Norden är vintrarna extremt grymma. Lorder sparar mat som inte är färskvaror för lagring till nästa vinter. Många av Nordens mest anmärkningsvärda fästen är byggda i gynnsamma områden, såsom Vinterhed som är byggt på varma källorna eller ätten Boltons hem Skräckfästet som är byggt på vulkaniska ventiler. Vissa slott, som Vinterhed, har anpassade växthus som tillåter odling av grönsaker, även i de tuffaste vintrarna. Trots dessa försiktighetsåtgärder är svält och vanligt under nordliga vintrar, och är en av anledningarna till Norden har en liten befolkning trots sin enorma storlek.

Det finns antydningar om att de långa årstiderna inte har naturligt ursprung, utan kan ha härstammat från en nästan mytisk händelse som kallas den långa natten som hände för ca 8000 år sedan. Det sägs att de vita vålnaderna omvandlade den dåvarande årstiden till en vinter som varade en generation och en natt som varade i flera år att invadera Västeros. De besegrades i gryningskriget, och trycktes tillbaka längst norrut och hindrades från att återvända genom byggnaden av Muren, men årstiderna återhämtade sig aldrig. Maesterna är mycket skeptisk till denna berättelse och avfärdar det som folkmyter, trots omotsägelsebara bevis som Muren.

Regioner Redigera

De Sju Konungarikena är indelade i nio administrativa regioner, varav sju tidigare var oberoende kungadömen innan Aegons erövring. Varje region, utom Kronojord, styrs av ett stort hus, som i sin tur styrs av kungen på

Image-2

Järntronen. Dessa regioner är:

Norden Redigera

Styrs av ätten Stark från slottet Vinterhed. Oäktingar av ädel börd födda i Norden får efternamnet "Snö". Den mest betydelsefulla hamnen och staden i Norden är Vita Hamnen. Norden är den största av alla regioner i Västeros, men också den mest glesbefolkade på grund av de hårda långa vintrarna. I Norden finns även Muren och områdena som styrs av nattens väktare, som är tekniskt oberoende men nästan alltid samarbetar med Norden.

Dalen Redigera

Styrs av ätten Arryn från slottet Örnnästet. Oäktingar av ädel börd födda i Dalen får efternamnet "Sten". Den mest betydelsefulla hamnen och staden i Dalen är Måsstaden. En stor del av Dalen täcks av Månbergen och dess utlöpande kedjor där det bor fientliga bergsfolk.

Flodlandet Redigera

Styrs av ätten Tully från slottet Flodvattnet. Oäktingar av ädel börd födda i Flodlandet får efternamnet "Flod". Den viktigaste hamnarna i Flodlandet är Sjögården, Saltpannan och Jungfrudammen. En noterbar stad är Stenkyrka. Flodlandet domineras av den mäktiga floden Treudden och dess många bifloder, inklusive Tummelsten. Eftersom Flodlandet ligger nära centrum av kontinenten, har det varit en plats för många strider och konflikter i hela Västeros historia. När det var ett självständigt rike invaderades det av järnfödda från Järnöarna. Det skedde ett sekel innan Aegon invasion och räknas därför inte som en åttonde rike, trots sin betydande storlek och befolkning. Flodlandet är en av de mest fertila och folkrika regioner i Västeros, vilket på många sätt är den enda anledningen till att de har konsekvent kunnat återhämta sig från de täta krigen som korsar deras gränser.

Västlandet Redigera

Styrs av ätten Lannister från slottet Casterlyklippan. Oäktingar av ädel börd födda i Västlandet får efternamnet "Klippa". Den mest betydelsefulla staden och hamnen i Västlandet är Lannishamn. Västlandet är kända för sina kullar och låga berg som är rika på silver och guld, vilket ger huset Lannister och deras vasaller enorm rikedom.

Järnöarna Redigera

Styrs av ätten Greyjoy från slottet Pyke på ön med samma namn. Oäktingar av ädel börd födda på Järnöarna får efternamnet "Pyke". De stora öarna som finns i ökedjan är Stora Wyk, Gamla Wyk, Harlaw, Blacktyde, Orkmont, Saltklippan och Pyke. Det regnar ofeta och är kallt på Järnöarna, vilket är hem till tåliga krigare som kallas Hänförda. De lever för krigföring och plundring, och är det mest besvärande och upproriska av Järntronens alla undersåtar.

Kronojord Redigera

Härskat direkt av kungen på Järntronen från staden Kungshamn, den största staden i Västeros och huvudstad i De Sju Konungarikena. Oäktingar av ädel börd födda i Kronojord får efternamnet "Vatten". Andra noterbara städer i Kronojord inkluderar Duskendal och Rosby. Kronojord sträcker sig längs stranden av Svartvattenbukten och flera öar i det Smala havet hör till regionen, såsom Draksten, Driftmark och Claw Isle. Öarna kontrolleras av Draksten. Kronojord var aldrig ett rike före Aegons erövring, utan kontrollen över regionen har varierat mellan olika riken genom historien.

Stormlandet Redigera

Styrs av ätten Baratheon från slottet Stormens ände. Oäktingar av ädel börd födda i Stormlandet får efternamnet "Storm". Flera öar tillhör Stormlandet, främst Estermont och Tarth. Det rankas hyfsat bra bland andra regioner när det gäller befolkning och rikedom. Stormlandet är plågat av starka stormar som drar in från det Smala havet och regionen upplever kraftiga nederbörder. Stormlandet har också en av de mest täta skogsområdena i Västeros, särskilt söder om man räknar från söder om Näset. Regionen innehåller inte bara Regnskogen (som täcker södra halvan av Stormlandet), men också delar den stora Kungaskogen (som sträcker sig över den norra gränsen från Kronojord). Dess klimat är i allmänhet som en tempererad regnskog.

Ödemarkerna Redigera

Styrs av ätten Tyrell från slottet Höggården. Oäktingar av ädel börd födda i Ödemarkerna får efternamnet "Blomma". Den mest betydelsefulla staden och hamnen i Ödemarkerna är Gammelstad, den näst största staden i Västeros. Ödemarkerna är den näst största regionen i Västeros och överlägset det mest fertila och folkrika, vilket gör att ätten Tyrell har stora arméer och även resulterar i att dem är den näst rikaste familjen, efter ätten Lannister. Ödemarkerna innehåller också flera öar, såsom Sköldöarna och Arbor.

Dornien Redigera

Styrs av ätten Martell från slottet Solspjutet. Oäktingar av ädel börd födda i Dornien får efternamnet "Sand". De viktigaste hamnarna i Dorne är Solspjutet och Plankstaden vid mynningen av floden Grönblodet. Folket i Dorne är isolerade från resten av Västeros av DorniensDorniens hav och de Röda bergen, vilket ger dem en större känsla av nationalitet än de flesta andra i De Sju Konungarikena, till och med ännu mer än de järnfödda och norrmännen. Eftersom Roberts uppror ledde till mordet på flera framstående personer inom den Dorniska adeln under stormningen av Kungshamn har det Dorniska folket gått en mer isolationistisk väg.

Landet bortom muren Redigera

En stor snötäckt vildmark oberoende av järntronen och separerat från de sju kungadömena av Muren. Det bebos av stammar av människor som kallas rövare, som ofta försöker plundra längs Sälbukten och Isbukten eller till och med klättra över muren för att röva.

Befolkning Redigera

Befolkningen i Västeros sträcker sig till flera miljoner, men en exakt räkning har aldrig försökt. De stora städerna på kontinenten har hundratusentals invånare och var och en av de stora husen har en välutrustad armé med tiotusentals soldater. På grund av dess ökenklimat, har Dornien den minsta totala befolkningen. På grund av sin extremt lilla storlek är Järnöarna också bland de minst befolkade. Norden har bland det minsta totala antal invånare och är den mest glest befolkade regionen, med stora områden av övergivna vildmarker som sträcker sig mellan de större städerna och fästena. Samtidigt är välmående och bördiga Ödemarkerna tyngst befolkade, tätt följt av Flodlandet.

Västeros befolkas till stor del av människor, till den grad att icke-mänskliga raser anses mytiska. Ändå tror många på förekomsten av sådana raser, men de flesta av dem är outbildade bönder. Även några lärda män såsom Mästare erkänner att raser som Jättar och Skogens barn kanske en gång fanns, även om de är borta nu. Okänt för de flesta, så är den farligaste av dessa mytiska raser är på frammarsch igen...

Det finns flera anmärkningsvärda mänskliga etniska grupper i Västeros:

Andalerna Redigera

Majoriteten av befolkningen i Västeros härstammar från Andalerna som invaderade kontinenten för omkring sex tusen år sedan. Andalerna anser sig mer civiliserade och kultiverade än de andra folken i Västeros.

De första människorna Redigera

De första Människorna var de ursprungliga mänskliga invånarna i Västeros. De korsade Dorniens arm och kämpade mot Skogens barn innan de slöt fred med dem. Tusentals år senare invaderade Andalerna Västeros och erövrade allt av de första Människornas land söder om Näset. Som ett resultat av den erövringen är första Människorna fortfarande den dominerande etniska gruppen i Norden, även om sex tusen år av blandäktenskap med Andalerna har blandat raserna något.

Fria Folket Redigera

De människor som bor bortom Muren kallar sig själva det fria folket (kallas Rövare av människor söder om Muren) och de anses inte vara undersåtar till Järntronen. De härstammar från de första Människorna som levde norr om Muren när den byggdes. Den fria folket är inte en enda grupp, utan består av ett stort antal olika stammar, stadsbor, bönder, fiskarfolk och krigare, som mestadels tillbringar mer tid att bekämpa varandra än De Sju Konungarikena. Ibland förenas de under en ledare känd som kungen bortom muren.

Järnfödda Redigera

De Järnfödda är en grupp av folk som härstammar från blandäktenskap mellan De Första Människorna, invånarna på Järnöarna och Andalerna som invaderade dem. Etniskt sätt liknar de invånarna från de andra regionerna i södra Västeros, som också har blandat ursprung från de Första Människorna och Andalerna. Men deras isolerade boplats på en hård och stenig ögrupp separerade från fastlandet ledde till att deras kultur utvecklades mycket olik de andras, även efter ankomsten av Andalerna. De avvisade dyrkan av både de gamla gudarna och de sju och utvecklade sin egen tro uppbyggd kring den Drunknande Guden och sin egen kultur som gynnar sjörövereri, krigare, tapperhet och plundring över jordbruk och handel.

Rhoynarerna Redigera

Folket i Dorne härstammar från Rhoynarerna, ett hårt krigarfolk från östra kontinenten Essos som bosatte sig i Dorne efter att ha drivits ut från sitt hemland av Valyrier. De gifte sig med de lokala Andalerna och De Första Männsikorna. Rhoynarernas blod är alltså blandade i Dornier; Rhoynarernas etnicitet är starkast representerade i dem som bor nära kusten och floder och svagast i Dornier som bor i bergen i mitten av regionen. Deras hy tenderar att vara olivfärgade och många har mörkt lockigt hår. De har ett rykte om att vara hetlevrade och sexuellt liberala. Till skillnad från de övriga sju kungadömena, ärver det förstfödda barnet ättens ägodelar, till skillnad från den förstfödda sonen.

Skogens barn Redigera

Skogens barn är en legendarisk ras som styrde Westeros för outsägligt årtusenden före ankomsten av de första Människorna. Enligt myten var de väldigt små, långlivade och få till antalet, men skyddades av de kraftfulla magiska grönsiarna. De hjälpte de första Människorna besegra Vita Vandrarna och bygga Miren, men försvann från Västeros efter Andalernas Invasion. Det var också skogens barn som skapade den första Vita vålnaden. Maesterna av Citadellet hävdar att barnen var myter och aldrig ens existerat.

Jättar Redigera

Enligt rövare existerar jättar fortfarande norr om muren och har viss kontakt med rövarsamhällen.

Vita Vålnader Redigera

Vita Vålnader är enligt legenden en ras av is-baserade varelser som kom från norr. För åtta tusen år sedan invaderade de Västeros och förde kyla, terror och död till både det första Människorna och Skogens barn innan de besegrades i Gryningskriget. Enligt vissa har de inte dött ut, utan bara besegrats och har tillbringat årtusenden sedan den här tiden med att sova. Maesterna är väldigt skeptiska till dessa påståenden.

Bosättningar Redigera

Västeros är hem för flera olika typer av bosättningar:

Städer Redigera

Västeros har till största del en jordbruksbefolkningen, med några större städer i förhållande till sin storlek. De fem städer med störst befolkning på kontinenten den denna ordning:

  • Kungshamn: huvudstad i De Sju Konungarikena med en befolkning på ca en halv miljon. Den största staden i Västeros, som grundades av Aegon Erövraren på den plats där han först satte sin fot på kontinenten. Ursprungligen styrdes staden av ätten Targaryen, därefter av ätten Baratheon, nu av att ätten Lannister.
  • Gammelstad: den äldsta storstaden på kontinenten och som ligger i Ödemarkerna. Styrs av ätten Hightower, de mäktigaste vasallerna till ätten Tyrell. Dess befolkning är något mindre än Kungshamns.
  • Lannishamn: den största staden på Västeos västkust, ungefär hälften så stor som Kings Landing. Styrs av ätten Lannister av Lannishamn, en gren av ätten Lannister.
  • Måsstaden: den viktigaste staden och hamnen i Dalen, med en befolkning på flera tiotusentals. Styrs av ätten Grafton, vasaller till ätten Arryn.
  • Vita Hamnen: den viktigaste staden och hamnen i Norden, med en befolkning på flera tiotusentals. Styrs av ätten Manderly, vasaller till ätten Stark.

Städer som Duskendal, Ättehög och Stenkyrka, med en befolkning på ett par tusen vardera, anses vara hyfsat stora städer.

Slott Redigera

Slott innehas av Västeros adelfamiljer och varierar i storlek från det stadsstora slottet Harrenhal eller Vinterhed till små fästningar eller berikade gårdar som innehas av riddare. Storleken på ett slott och i vilken skick det är i speglar dess ätts rikedom och makt.

De mest anmärkningsvärda slotten i Västeros inkluderar Harrenhal, Stormens ände, Örnnästet, Pyke, Flodvattnet, Tvillingborgarna,Vinterhed, Skräckfästet, Casterlyklippan, Höggården, Solspjutet, Draksten och Röda slotten i Kungshamn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.