FANDOM


Ulthos är den minst kända kända kontinent. Det som är känt är att den existerar och ligger lokaliserad sydost om Essos och nordost om Sothoryos. Mycket lite är känt om växtligheterna och arterna som lever där, men troligtvis är det ett tropiskt eller subtropiskt klimat[1].