FANDOM


Hand innebär att man är rådgivare till kungen och alltså den näst högst uppsatta personen i riket, efter kungen själv. Ofta får handen göra det jobb som kungen inte hinner eller kan. Om en kung dör och denne inte har några myndiga barn kan handen styra riket i dess ställe. Man säger ofta att handen talar med kungens röst.

Detta är bara teoretiskt. De som går på skymda gator och de som vet har praktiskt sätt mer makt.