FANDOM


Image-1491767167

Essos är en enorm landmassa som ligger öster om Västeros och sträcker sig till den östra kanten av Den Kända Världen. På dess nordvästra kust ligger De Fria Städerna, Dothrakihavet ligger i centrum av kontinenten och städerna i Drakbukten ligger på på sydkusten. Kontinenten sträcker sig långt österut, runt Jadehavet, till de avlägsna och mytomspunna länderna Asshai och skuggländerna. Essos klimat ärsvalare i de norra och västra delarna, och subtropiska i de södra och östra delarna. Nederbörder minskar i allmänhet när man rör sig mer österut i Essos.

Den östra delarna av kontinenten är inte helt kartlagda. Kontinenten Västeros är mycket längre från norr till söder, som sträcker sig från öknarna i Dornien till polarområdena norr om Muren, men från öst till väst är den mycket smalare. Tvärt emot löper större delen av Essos längs en öst-västlig latitud, medan avståndet från norr till söder är en kortare sträcka. På den nordligaste udden i väst av Essos ligger Braavos, som är på samma breddgrad som Dalen i Västeros, och den mest sydliga punkten som Tyrosh ligger på är på samma breddgrad som Dornien och de åtskiljs av ökedjan Stegstenarna. Pentos, som ligger ungefär i mitten dessa två, är på samma längdgrad som Kungshamn.

Regioner Redigera

De Fria Städerna Redigera

Image-1491752127

De nio fria städerna är före detta kolonier av Valyrien från innan dess undergång (med undantag för Braavos, som grundades av flyktingar som flydde slaveri i Valyrien)

  • Braavos
  • Lorath
  • Lys
  • Myr
  • Norvos
  • Pentos
  • Qohor
  • Tyrosh
  • Volantis

Var och en är nu en självständig stadsstat och de konkurrerar sinsemellan för mark och resurser och bildar olika skiftande allianser. De ligger på den västligaste delen av Essos, skild från Västeros av deT smala havet. De har en stark kontakt med De Sju Konungarikena och de bedriver mycket handel med dem.

Den nordvästra delen av Essos innehållande fria städerna har många kullar och berg, men längre söderut är landet täckt av slätter. De mest framstående bergen är Norvoskullarna som ligger i den norra centrala delen av den västra regionen. Den enda större skogen i denna region är den stora skogen runt Qohor, som ligger öster om Norvos och gränsar till slätterna i Dothrakihavet.

Rhoynefloden Redigera

Den västra regionen domineras av Rhoynefloden och dess många bifloder, som börjar från kullarna och mer eller mindre flyter från nordväst till sydöst, där Rhoynes massiva floddelta mynnar ut i Sommarhavet nära hamnen i Volantis. De Flodbaserade handelsstäderna och kring floden och dess människor frodades längs dess vatten, men för tusen år sedan blev Rhoynarfolket besegrade av det växande Valyriska imperiumet, och de överlevande flydde till Dornien i Västeros. Ruinerna av några av deras städer kan fortfarande ses längs Rhoynekusten.

Valyriska halvön Redigera

Image-1491767055

Det uråldriga imperiet kallat Valyrien grundades på en halvö som ligger sydöst om de nuvarande fria städerna, som grundades som kolonier av Valyrien. Grunden till Valyriens makt var de mäktiga drakar som de hittade i en kedja av vulkaner på deras halvö och sedan tämjde att för att använad som vapen i krig. Den Valyriska halvön ligger mellan de fria städerna i nordväst och Slavbukten (nu Drakbukten) i öster. Resenärer mellan dessa två regioner måste segla runt halvön.

För omkring 400 år sedan utbröt en händelse som kallas "Valyriens undergång" (möjligen ett inbördeskrig som involverar massiva användningen av magiska krafter) som krossade Valyriska imperiet och Valyriska halvön bröts samman till en kedja av öar. Runt om ligger ett hav känt som Rykande havet och sjömän är fortfarande rädda för att resa dit efter alla dessa århundraden. Ruinerna av den antika staden Valyrien är både mystiska och skrämmande. Det mesta är fortfarande oplundrat, eftersom de män som vågar försöka aldrig kommer tillbaka.

Arvet av Valyrians lever vidare i sina kolonier, som under århundraden förvandlats till självständiga fria städerna. De första hundra åren efter Valyriens undergång försökte några av kolonierna förena eller erövra alla andra för att återuppbygga Valyriska imperiet, medan andra försökte bli självständiga. Valyriens äldsta och största koloni var Volantis, som ligger på gränsen mellan floden Rhoyne och där kusten svänger söderut för att bilda Valyriska halvön. Volantis lyckades erövra Lys och Myr och försökte ta kontroll över Tyrosh. De sista sanna ättlingarna till Valyriska imperiet var belägna på den avlägsna ön Draksten utanför Västeros, där ätten Targaryen (en Valyrisk adelfamilj) hade de enda drakarna som överlevde undergången. Volantis bad ätten Targaryens att hjälpa dem att återuppbygga Valyriska imperiumet, men de vägrade, och valde istället att förbereda sig för att åka västerut för att erövra och skapa en ny värld i Västeros. Tyrosh fick hjälp av Pentos samt rebellerna som gjorde uppror i Lys och Myr, plus materiellt stöd från Braavos. Även Stormlandet i Västeros hjälpte till på order av Stormkungen. Lys och Myr befriades och Volantis kontroll. Men alliansen föll snart isär och Lys och Myr har varit fiender sedan dess. Volantis är fortfarande en av de mäktigaste av de fria städerna, men har under de senaste tre hundra åren fokuserat på handeln, medan Braavos blev den mäktigaste staden av dem alla.

Drakbukten Redigera

Image-1491765977

Öster om Valyriska halvön, om man följer kusten av Sommarhavet väster till öster, det finns en stor klyfta som sträcker sig längre norrut till en vik som kallas Drakbukten. Folket i städerna i Drakbukten på östra kusten är ättlingar till Valyriens gamla rivaler Ghisierna. När Valyriska imperiet först expanderade var Ghis den enda stormakt som stod i dess väg, men efter många krig i Ghiscarien kunde de inte längre motstå drakarna från Valyrien, och de erövrades.

Idag finns det tre stora städer i Drakbukten och de är (från norr till söder) Meereen, Yunkai och Astapor. Deras invånare är ättlingar till Ghis, precis som människorna i de fria städerna mestadels härstammar från Valyrien, men under hundratals år har båda grupperna gift sig med lokalt folk så de har nu något blandat blod. Av staden Gamla Ghis finns nu bara ruiner.

Drakbukten ligger söder om Dothrakihavet, de är åtskilda av en bergskedja som går från nordväst till sydöst, men det finns passager i bergen som till exempel Khyzaipassagen. Fjällen separerar även Drakbukten från Röda Öknen längre åt sydost. Den stora floden Shahazadhan flyter genom bergen och till havet, förbi Meereen i norr som är byggt längs stränderna. Floden sträcker sig genom bergen och in i Khyzai Passage i Lhazar.

Området var tidigare känt som Slavbukten och var en viktig knutpunkt för den internationella slavhandeln. De plundrade ofta kontinenten Sothoryos som ligger i närheten, söderut över Sommarhavet. Daenerys Targaryen har nyligen lanserat en militär kampanj i regionen med Astapor och Yunkai och Meereen och styrs nu som städernas drottning. Daenerys har bestämt att avsluta slaveri och har lyckats avskaffat det i Meereen, men inte i Astapor och Yunkai eftersom så snart hon tappade kontrollen över hennes armé i Astapor och Yunkai så blev de återerövrade av slavägare. När slavägarna försökte invadera Meereen för att störta Daenerys blev de snabbt besegrades av henne, hennes drakar, hennes obesudlade och hennes dothrakikrigare. Hon befriade sedan Astapor och Yunkai som nu också har avskaffat slaveri. När Daenerys lämnade staden för att återvända till Västeros bytte hon namn på regionen från Slavbukten till Drakbukten, för att återspegla att slaveri avskaffats en gång för alla.

Dothrakihavet Redigera

Image-1491766639

Slätterna i "Dothrakihavet" är stora gräsmarker i inre delarna av Essos. Det är ett "hav av gräs", som sträcker sig flera mil. Det bebos av en våldsam grupp av nomadiska hästridande krigare som kallas Dothrakier. Den permanenta bosättningen Dothrakihavet är deras "stad" Vaes Dothrak, som ligger i skuggan av ett isolerat berg.

Dothrakihavet är stort och gränsar till många andra regioner i Essos. Det är öster om de fria städerna, med gränsen i väster mot skogen runt Qohor. Det ligger norr om Volantis och Valyriska halvön. Drakbukten ligger också söder om en stor del av Dothrakihavet. Den östra gränsen av Dothrakihavet är okänd, eftersom det utgör den östra sidan av de utforskade områdena i Essos.

Lhazar Redigera

Image-1491768545

Drakbukten separeras från Dothrakihavets väldiga slätter av en kedja av kustberg på buktens nordöstra sida. Dessa kustberg ligger på Dothrakihavets sydvästra kant och bildar ett kullandskap som är opassande för hästhorder, men som passar utmärkt som betesmarker för får. Detta kullandskap kallas Lhazar och dess invånare är fredliga fårhedar. På grund av deras krigsundvikande kultur är de ett gynnsamt mål för Dothrakierna när de letar efter slavar, men de saknar rikedomar för plundring.

Qarth Redigera

Image-1491766844

Qarth är en stor handelsstad som ligger öster om Drakbukten, söder om den röda öknen, vid kusten av Jadehavet. Eftersom Qarth ligger vid kusten är det ett naturligt centrum för en stor del av den öst-västliga och nord-sydliga handeln i världen. Qarth är staden längst österut som människor från Västeros har haft handelkontakt med, men det sker inte lika ofta som handeln med de närliggande fria städerna. Qarth anses vara mycket exotiskt av människorna från Västeros, fyllt med deras exotiska handelsposter och kryddor.

Asshai, Jadehavet och länderna i fjärran östern Redigera

Image-1491769136

Områdena öster om Qarth och Jadehavet är ganska okända för invånarna i Västeros och visas inte på deras kartor. Halvlegendariska platser som riket Yi Ti och Jogos Nhai har hörts talas om, och folk från dessa östliga länder reser ibland längre västerut, men de ses nästan aldrig till i Västeros. Det viktigaste bland dessa mystiska halvlegendariska landområden är landet Asshai, som gränsar till de ännu mer exotiska Skuggländerna. Asshai ryktas vara fyllt av trollkarlar och magiska prästinnor, som har oändligt med hemlig kunskaper. Söder om Asshai, på andra sidan av Jadehavet ligger landmassan Ulthos. Man vet inte om detta är en egen kontinent, en stor ö eller om det sitter ihop med Essos längre österut.

HistoriaRedigera

De första människorna som kom till Västeros kom ursprungligen från Essos via den brutna armen. Under samma tid krigade Valyrien mycket mot det gamla Ghisisk imperiet. Efter den långa natten började Valyren att växa sig allt starkare. Valyrien växte sig allt större och slukade alltmer landområde. De nio fria städerna uppkom i samband med Valyrens allt mer maktinnehavande. Vissa städer fanns redan innan medan andra tillkom. Braavos som oftas kallas för den hemliga staden grundades av slavar som lyckats fly och än idag är det den mystiskaste staden där bland annat de ansiktslösa har sitt fäste.