Gra o tron Wiki
Advertisement

Morze Dothraków (ang. Dothraki Sea) – rozległy obszar lądu na kontynencie Essos, położony na wschód od Wolnych Miast. Charakteryzuje się stepowym krajobrazem pełnym równin i jest domem dla koczowniczego ludu Dothraków. Dothrakowie znani są ze swych jeździeckich umiejętności i agresywnej postawy, wobec mieszkańców okolicznych ziem, którzy to często padają ofiarą ich najazdów.

Opis[]

Obszar zawdzięcza swoją nazwę, nieskończonemu morzu falujących na wietrze, zielonych traw. Występują one na tym terenie w aż stu gatunkach, które niejednokrotnie są gęste i przewyższają wzrostem dorosłego człowieka. Monotonnego i jakże spokojnego krajobrazu nie zakłócają żadne drogi, miasta czy wzgórza, przez co każdy obserwator odnosi wrażenie iż równina ta nie ma nigdzie końca. Przezteren ten płyną nieliczne rzeki, które często są płytkie i pojawiają się wraz ze zmianą pór roku; przez co kraina jest w głównej mierze piaszczysta a wraz z opadami deszczu przemienia się w błotnista sadzawkę.

Jedynym miastem Morza Dothraków są starożytne ruiny, nazywane Vaes Dothrak, leżące w samym sercu Morza, które stanowi kolebkę Dothrackiej kultury oraz miejsce najświętszego kultu religijnego.

Geografia[]

Morze Dothraków rozpoczyna się na zachodzie pod Puszczą Qohoricką i rozciąga na wschód, aż do czerwonego pustkowia. Na południu ogranicza ją rzeka Skahazadhan i Zatoka Smoków. Na południe od rzeki żyje naród Lhazar. Morze Dothraków dzięki swojej wielkości, jest w stanie zaspokoić potrzeby dwóch tuzinów klahasarów. Znajduje się tu jedna masywna góra, Matka Gór, która wznosi się w centrum regionu, w mieście Vaes Dothrak.

Advertisement