Gra o tron Wiki
Advertisement

Bękart, nieślubne dziecko lub dziecko naturalne – dziecko pochodzące ze związku pozamałżeńskiego, inaczej „z nieprawego łoża”. Bękarci byli piętnowani we wszystkich wielkich religiach Siedmiu Królestw: Wierze Siedmiu, wśród wierzących w starych bogów oraz w utopionego boga.

Terminologia[]

Nazwiska bękartów w różnych rejonach Westeros.

Bękarci nie mają prawa nosić nazwiska swojego ojca. Nazywani są w zależności od regionu, który zamieszkiwali:

Znani bękarci[]

Północ[]

Żelazne Wyspy[]

Dorzecze[]

Krainy Korony[]

Krainy Burzy[]

Reach[]

Krainy Zachodu[]

Dolina[]

  • Sam Stone.
  • Mya Stone

Dorne[]

Advertisement