FANDOM


Kastamero lietus yra daina.

„Ir kas esi, - išdidus lordas tarė, -
Kad turėčiau tau lenktis žemai?
Tik katė su kailiu kitokiu,
Kiek man teko girdėti nūnai.
Ar apsiaustas auksinis, ar raudas
Liūtas turi nagus vis tiek.
Ir maniškiai ilgi ir aštrūs,
Tu milorde patikėk.“
Kastamero lordas kalbėjo,
Taip jis kalbėjo ilgai.
Dabar lietus apverkia jo menę,
Raudų nėr kam klausytis visai.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.