FANDOM


Nakties Sargyba - karinis ordinas, kuris saugo [[1]], masyvų ledo statinį, kuris skiria šiaurinį Septynių Karalysčių pakraštį nuo žemių už sienos. Ordinas buvo vadovaujamas lordo vado Jono Sniego, o prieš jį - lordo vado Džeoro Mormonto dar žinomo kaip Didysis Lokys.

Naktis Sargyba yra padalinta į tris grupes: Žvalgai - budi ant Sienos ir patruliuoja Vaiduoklių Miške; Statytojai - prižiūri ir taiso pilis ir įrengimus ant Sienos bei pačią Sieną; ir Iždininkai - aprūpina Nakties Sargybą drabužiais, maistu ir ginklais.