FANDOM


המלך בצפון היה תואר שניתן למונרך שאיחד את הצפון - איזור גאוגרפי רחב בווסטרוז - ואת בתי האצולה והאנשים הצפוניים תחתיו. מדובר באחד מתארי המלוכה העתיקים ביותר בווסטרוז, ותחילתו מתועדת לעידן הגיבורים, ותואר שהיה משויך בית סטארק, בית האצולה החזק ביותר בצפון.